speaker-photo

Dr hab. inż. Andrzej Białowiec

Prof nadzw. Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Instytut Inżynierii Rolniczej, Wydział Przyrodniczo-Technologiczny, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

dr hab. inż. Andrzej Białowiec w roku 2000 ukończył studia na Wydziale Ochrony Środowiska i Rybactwa, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. W 2005 r. uzyskał stopień doktora na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, a w 2012 r. stopień doktora habilitowanego nauk technicznych, dyscyplina inżynieria środowiska na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej. Obecnie pracuje w Instytucie Inżynierii Rolniczej, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Jest laureatem konkursu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego „TOP500 Innovators”. Specjalność – modelowanie, projektowanie i optymalizacja biologicznych i termicznych metod przetwarzania odpadów oraz oczyszczanie odcieków składowiskowych.