speaker-photo

Prof. dr hab. inż. Agnieszka Sobczak-Kupiec

Politechnika Krakowska Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki

Profesor nauk inżynieryjno-technicznych, 2021

 

Profesor PK, Politechnika Krakowska, 2017

 

Doktor habilitowany - Politechnika Krakowska, Technologia Chemiczna, 2014

 

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Zarządzanie projektem badawczym oraz komercjalizacja wyników badań, Studia podyplomowe, 2013

 

Centrum Studiów Podyplomowych WSEiI w Lublinie, Menedżer Badań Naukowych i Prac Rozwojowych, Menedżerskie studia podyplomowe dla sektora B+R, 2012

 

Politechnika Krakowska, Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości, Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy, 2009 Studia podyplomowe

 

Doktor - Politechnika Krakowska, Technologia Chemiczna, 2009

 

Magister inżynier - Politechnika Krakowska, Technologia Tworzyw Sztucznych 2005

 

Jest autorem/współautorem ponad 150 publikacji w recenzowanych czasopismach naukowych (w tym ponad 70 indeksowanych w JCR), 28 rozdziałów w monografiach, H-index 15 (Scopus), Liczba cytowań bez autocytowań ponad 800 (Scopus), 15 przyznanych patentów.
Prof. dr hab. inż. Sobczak-Kupiec odbyła 6 staży naukowych oraz 10 staży przemysłowych, m.in. na University of California Berkeley USA, w Instytucie Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN (dwukrotnie), w University of Strathclyde, Department of Chemical and Process Engineering Glasgow, Szkocja. Jest laureatką programu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (program Mentoring) – wizyty stażowe w University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences Brno Faculty of Pharmacy. W 2015 r. prof. dr hab. inż. Sobczak-Kupiec odbyła we Francji 8-tygodniowy staż naukowy z zakresu energetyki jądrowej w French Atomic Energy and Alternative Energies Commission (CEA) wspólnie z French National Institute for Nuclear Science and Technology w ramach ministerialnego projektu systemowego.

Prezentacje moich tematów na Forum Inteligentnego Rozwoju
11:00 – 12:55

Technologie przyszłości – biotechnologia i chemia specjalistyczna

Postęp dokonany na przestrzeni ostatnich dekad otworzył przed światem nauki szereg nowych możliwości. Dzięki biotechnologii możliwe stało się wprowadzenie szeregu nowatorskich rozwiązań, mających zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu: od rolnictwa po medycynę.

 

Na konferencji przedstawiciele środowiska biznesowego, naukowego i przedstawicieli instytucji rządowych postarają się odpowiedzieć na pytanie, czy biotechnologia jest technologią przyszłości. Uczestnicy debaty poruszą tematy związane z bioproduktami i produktami chemii specjalistycznej, tematyką ochrony środowiska, rozwoju procesów biotechnologicznych w celu wytwarzania nowoczesnych bioproduktów czy wpływu chemii specjalistycznej na rozwój innych branż. W trakcie panelu odbędzie się również prelekcja indywidualna, poświęcona zagadnieniu implementacji badań naukowych do praktyki przemysłu.

 

Prelekcje wygłoszą:

 

Dr inż. Artur Kasprzak, Adiunkt, Wydział Chemiczny, Katedra Chemii Organicznej, Politechnika
Warszawska
„Jak nanomagnes i zakrzywiony związek organiczny mogą pomóc w usuwaniu toksycznych związków cezu ze środowiska, czyli magnetyczny nanoadsorbent dedykowany usuwaniu cezu z roztworów wodnych”
Prof. dr hab. inż. Tomasz Wasilewski, Członek Zarządu Głównego, Polskie Towarzystwo Towaroznawcze
,,Implementacja rezultatów badań naukowych do praktyki przemysłowej na przykładzie przemysłu kosmetycznego i detergentowego”
Dr inż. Anna Sobiepanek, Adiunkt, Katedra Biotechnologii Środków Leczniczych i Kosmetyków, Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska
„Profil glikozylacji komórek jako niedoceniane narzędzie diagnostyczne i prognostyczne chorób nowotworowych skóry”

 

Udział w debacie wezmą:

 

Tomasz Zieliński, Prezes Zarządu, Polska Izba Przemysłu Chemicznego
Piotr Kamiński, W-ce Prezes Zarządu ds. Finansowych, Pracodawcy Rzeczpospolitej Polskiej
Prof. dr hab. inż. Agnieszka Sobczak-Kupiec, Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki, Politechnika Krakowska
Dr hab. Marek Frankowicz, W-ce Przewodniczący Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Chemicznego; Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński
Prof. dr hab. inż. Zbigniew Wzorek, Prodziekan, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej PK ds. Nauki, Kierownik, Katedra Technologii Chemicznej i Analityki Środowiskowej, Politechnika Krakowska

 

Moderator:

 

Dominik Wójcicki, Redaktor Naczelny, dwumiesięcznik "Chemia i Biznes"