Prof. dr hab. inż. Agnieszka Sobczak-Kupiec

Politechnika Krakowska Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki

Profesor nauk inżynieryjno-technicznych, 2021

 

Profesor PK, Politechnika Krakowska, 2017

 

Doktor habilitowany - Politechnika Krakowska, Technologia Chemiczna, 2014

 

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Zarządzanie projektem badawczym oraz komercjalizacja wyników badań, Studia podyplomowe, 2013

 

Centrum Studiów Podyplomowych WSEiI w Lublinie, Menedżer Badań Naukowych i Prac Rozwojowych, Menedżerskie studia podyplomowe dla sektora B+R, 2012

 

Politechnika Krakowska, Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości, Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy, 2009 Studia podyplomowe

 

Doktor - Politechnika Krakowska, Technologia Chemiczna, 2009

 

Magister inżynier - Politechnika Krakowska, Technologia Tworzyw Sztucznych 2005

 

Jest autorem/współautorem ponad 150 publikacji w recenzowanych czasopismach naukowych (w tym ponad 70 indeksowanych w JCR), 28 rozdziałów w monografiach, H-index 15 (Scopus), Liczba cytowań bez autocytowań ponad 800 (Scopus), 15 przyznanych patentów.
Prof. dr hab. inż. Sobczak-Kupiec odbyła 6 staży naukowych oraz 10 staży przemysłowych, m.in. na University of California Berkeley USA, w Instytucie Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN (dwukrotnie), w University of Strathclyde, Department of Chemical and Process Engineering Glasgow, Szkocja. Jest laureatką programu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (program Mentoring) – wizyty stażowe w University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences Brno Faculty of Pharmacy. W 2015 r. prof. dr hab. inż. Sobczak-Kupiec odbyła we Francji 8-tygodniowy staż naukowy z zakresu energetyki jądrowej w French Atomic Energy and Alternative Energies Commission (CEA) wspólnie z French National Institute for Nuclear Science and Technology w ramach ministerialnego projektu systemowego.