speaker-photo

Prof. Dr hab. Halina Krawiec

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Z Wydziałem Odlewnictwa AGH jest związana od 1996 roku. W latach 2012-2016 była Kierownikiem Katedry Chemii i Korozji Metali, a w latach 2016 - 2020 pełniła funkcję Prodziekana ds. Kształcenia na Wydziale Odlewnictwa AGH. Obecnie pracuję w Katedrze Chemii i Korozji Metali na stanowisku profesora.

Jej aktywność naukowa jest poświęcona badaniom mechanizmu procesów korozji elektrochemicznej, zachodzącej w mikroskali na stopach konstrukcyjnych i biomedycznych. Obecnie rozwijam swój zespół, mając na celu opracowanie biozgodnych powłok polimerowych o właściwościach antybakteryjnych, które spowolnią korozję biodegradowalnych implantów wykonanych ze stopów magnezu.

W latach 2003 – 2006 odbyła trzy staże zagraniczne podoktorskie: 1) Marie Curie Intra-European Fellowships (2005, Dijon, Francja), 2) staż w ramach projektu europejskiego EREBIO (2006, Paryż, Francja), 3) staż finansowany przez NATO (2003, Bordeaux, Francja).

W 2015 roku otrzymała nagrodę im. Marii Skłodowskiej-Curie za osiągnięcia naukowe w obszarze nauk o materiałach przyznaną przez DCNS-French Embassy-French Institute.

Prezentacje moich tematów na poprzednich edycjach
16.00-17.50 28 września 2021 r

Scena otwarta: Innowacje i transfer technologii szansą na sukces Polskiej nauki, biznesu i samorządu

Blok tematyczny na dwóch scenach „Wizjonerzy biznesu i samorządu – od innowacji do rynkowego sukcesu” i „Tech Science” – poświęcony „technologiom przyszłości”, które mają szansę wpłynąć na poprawę standardu życia ludzi i rozwój gospodarki. Na scenie wystąpią ludzie z wizją na przyszłość – prezentując projekty, które mogą wpłynąć lokalnie lub globalnie na inteligentny rozwój w konkretnych dziedzinach.