speaker-photo

Dr hab. Ewa Gałecka-Burdziak

Profesor uczelni w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie

Dr hab. Ewa Gałecka-Burdziak, prof. SGH – doktor habilitowana w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse, profesor uczelni w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, Research Affiliate w Life Course Centre (Australia) oraz Adam Smith Business School Affiliate na University of Glasgow.

Kierowniczka projektów badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki, NAWA, CERGE-EI Foundation i OECD. Członkini Rady Naukowej Instytutu Badań Edukacyjnych (IBE).

Otrzymała m.in. stypendium START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, stypendium ministra dla wybitnych młodych naukowców, stypendium Dekaban-Liddle Senior Fellowship.

Odbyła wizyty studyjne m.in. na Universidad de Sevilla, Universidad Pablo de Olavide en Sevilla, Universidad de Huelva, RWI Berlin, University of Glasgow.

Zajmuje się ekonomią pracy (w szczególności ewaluacją instrumentów pasywnej polityki rynku pracy) oraz ekonomią przestępczości.

Prezentacje moich tematów na tegorocznym Forum Inteligentnego Rozwoju
14.15-19.00 Agenda Olivia Star SALA GDAŃSK

„Liderzy Inteligentnego Rozwoju odpowiadają na potrzeby społeczeństwa”

Dyskusja o tym co tu i teraz, ale także stawienie czoła wyzwaniom bliższej i dalszej przyszłości.

Jak odpowiedzieć na wyzwania stawianie przez zmieniające się społeczeństwo?

Praca, zdrowie czy rozwój osobisty to sfery, które stale się rozwijają – rozwój ten musi być jednak wspierany innowacyjnymi rozwiązaniami. Te postaramy się zaprezentować w tracie panelu.