speaker-photo

Dr hab. Dagmara Stefańska, prof. Instytutu

Profesor Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu

Dagmara Stefańska uzyskała stopień naukowy doktora nauk chemicznych w 2017 roku, a w roku 2023 stopień doktora habilitowanego nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie chemia w Instytucie Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu. Z początkiem 2024 roku objęła stanowisko Profesora w tej samej Jednostce.

Jej działalność badawcza skupia się na projektowaniu i otrzymywaniu nowych materiałów luminescencyjnych do zastosowania w oświetleniu LED, bezkontaktowej termometrii optycznej i fotowoltaiki. Prowadzi badania zarówno na materiałach nieorganicznych jak i hybrydowych organiczno-nieorganicznych związkach o strukturze perowskitu. Obecnie jest kierownikiem dwóch projektów badawczych tj. SONATA i LIDER, finansowanych odpowiednio przez NCN i NCBiR. Laureatka prestiżowego Stypendium Ministra Edukacji i Nauki dla Wybitnych Młodych Naukowców.

Prezentacje moich tematów na poprzednich edycjach
10.30-12.00 Agenda Olivia Star SALA GDAŃSK

„Liderzy Inteligentnego Rozwoju odpowiadają na potrzeby społeczeństwa” – część I

Dyskusja o tym co tu i teraz, ale także stawienie czoła wyzwaniom bliższej i dalszej przyszłości.

Miejsce do wymiany spostrzeżeń i utorowania ścieżki do dzielenia się wizjami i spostrzeżeniami przez Liderów Inteligentnego Rozwoju – osoby, których nietuzinkowe i często niekonwencjonalne rozwiązania zmieniają nasze życie na lepsze.