speaker-photo

Dr hab. Anna Zawadzka, prof. UMK

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Dr hab. Anna Zawadzka Profesor UMK studia magisterskie ukończyła w 1996 na WFAiIS UMK w Toruniu, a doktorat obroniła w 2001. Habilitację uzyskała w 2019 roku na AGH w Krakowie.

Specjalizuje się w inżynierii materiałowej, w szczególności wytwarzaniu cienkich warstw i nanostruktur oraz badaniu ich właściwości w procesach interakcji z zewnętrznym promieniowaniem. Posiada bogate doświadczenie w wytwarzaniu struktur do zastosowań w mikro-, optoelektronice i fotowoltaice oraz diagnostyce nieliniowych efektów optycznych.

Opublikowała ponad 100 artykułów oraz monografię naukową. Jej indeks h wynosi 17. Była redaktorem 4 numerów specjalnych czasopism naukowych związanych z inżynierią materiałową. Wygłaszała referaty zaproszone na międzynarodowych konferencjach. Jest recenzentem w ponad 30 czasopismach.

Niedawno prestiżowy Uniwersytet Stanford zaliczył ją do znamienitego grona 2% najlepszych osobowości naukowych, które w 2019 roku wywarły największy wpływ na środowisko naukowe w swojej dziedzinie.