speaker-photo

Dr Anna Michalska-Ciechanowska

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Dr hab. Anna Michalska-Ciechanowska jest absolwentką biotechnologii UWM, pracę doktorską broniła w IRZiBŻ PAN w Olsztynie. Swój staż podoktorski odbyła w University of Applied Sciences and Arts Western Switzerland Valais - HES-SO Valais-Wallis w Szwajcarii (stypendium SCIEX) prowadząc badania dotyczące proszków owocowych. Odbyła szereg staży naukowych, w tym na Uniwersytecie Miguela Hernandeza (Hiszpania), Norweskim Uniwersytecie Technologicznym (Norwegia), Uniwersytecie Stanforda (USA)(program TOP500 Innovators, MNiSW) oraz w Institute of Industrial Fermentations – CSIC (Hiszpania) i na Uniwersytecie Hacettepe (Turcja). Dr hab. Anna Michalska-Ciechanowska jest autorką ponad 50 publikacji naukowych (h=19), laureatką wielu nagród naukowych m.in. „Pro Scienta et Vita”, stypendystką programu „Start” Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, otrzymała stypendium dla Wybitnych Młodych Naukowców przyznawaną przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jest także laureatką 17. edycji programu L’Oréal dla Kobiet i Nauki (stypendium habilitacyjne). Obecnie jest kierownikiem projektu ALPHORN (NCN) realizowanym we współpracy z HES-SO w Szwajcarii pt. „Interakcje związków bioaktywnych z nośnikami podczas procesu suszenia soków owocowych”.

Prezentacje moich tematów na poprzednich edycjach
11.10-13.30 28 września 2021 r

Scena otwarta: Naukowcy przyszłości - preludium innowacji

Blok tematyczny poświęcony „badaniom przyszłości”, które mają szansę wpłynąć na poprawę standardu życia
i rozwój gospodarki. Na trzech scenach – „Life Science”, „Tech Science” oraz „Social and Natural Science” – naukowcy zaprezentują wyniki swoich badań pod kątem ewentualnego wykorzystania ich w praktyce gospodarczej.