speaker-photo

DR HAB. AGNIESZKA KAMIŃSKA

Profesor nadwz. Kierownik Zespołu Nanostruktury plazmoniczne do analiz biopektroskopowych, Instytut Chemii Fizycznej PAN w Warszawie

Jest współautorem ponad 60 prac naukowych, 15 zgłoszeń patentowych i 10 patentów. Jest obecnie kierownikiem trzech projektów badawczych finansowanych przez NCN i FNP. Tematyka naukowa jej grupy badawczej związana jest  z aplikacyjnymi zastosowaniami powierzchniowo – wzmocnionej spektroskopii Ramana do analiz biomedycznych tj. 1) patogenów – wybranych wirusów, bakterii i grzybów, 2) markerów infekcji bakteryjnych i chorób immunologicznych – neopteryny, cytokinin, 3) komórek rakowych z krwi.