speaker-photo

Dr hab. Agnieszka Gunia-Krzyżak

Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum

Notka biograficzna o objętości maksymalnie 1000 znaków ze spacjami:

Dr hab. Agnieszka Gunia-Krzyżak jest adiunktem na Wydziale Farmaceutycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie. W pracy naukowej zajmuje się syntezą związków organicznych, które mogłyby zostać wykorzystane jako składniki aktywne leków lub produktów kosmetycznych. Prowadzi również badania aktywności biologicznej związków syntetycznych i ekstraktów roślinnych w różnych modelach in vitro. Obecnie pracuje nad otrzymaniem innowacyjnej substancji wspomagającej terapię przebarwień skórnych u ludzi.

Jest autorką ponad 40 publikacji z zakresu chemii farmaceutycznej i chemii kosmetycznej. Otrzymała stypendium MNiSW dla wybitnego młodego naukowca, a także III miejsce w konkursie Lider Nauk Farmaceutycznych. Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. na Uniwersytecie Kalifornijskim
( w ramach programu TOP500 Innovators) oraz na Uniwersytecie Ludwika i Maksimiliana w Monachium (w ramach programu Skills-Staże Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej).

Prezentacje moich tematów na poprzednich edycjach
11.10-13.30 28 września 2021 r

Scena otwarta: Naukowcy przyszłości - preludium innowacji

Blok tematyczny poświęcony „badaniom przyszłości”, które mają szansę wpłynąć na poprawę standardu życia
i rozwój gospodarki. Na trzech scenach – „Life Science”, „Tech Science” oraz „Social and Natural Science” – naukowcy zaprezentują wyniki swoich badań pod kątem ewentualnego wykorzystania ich w praktyce gospodarczej.