speaker-photo

Dr Eryk Czerwiński

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Jego dotychczasowa działalność naukowa w obszarze badań podstawowych obejmuje: badanie kwantowo splątanych kaonów neutralnych, testy symetrii dyskretnych w rozpadach orto-Pozytonium, budowę i kalibrację detektorów cząstek naładowanych i kwantów gamma, a także studia produkcji mezonów eta i eta’, natomiast w obszarze badań stosowanych jest to obrazowanie i diagnostyka medyczna w technologii PET.

Jest autorem bądź współautorem ponad 200 artykułów naukowych oraz 2 przyznanych patentów.  Jest laureatem Nagrody imienia prof. Stefana Pieńkowskiego przyznawanej przez Wydział Fizyki UW oraz oraz Nagrody imienia prof. Henryka Niewodniczańskiego przyznawanej przez Instytut Fizyki UJ.  Pełni również funkcje: Sekretarza Naukowego Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Przewodniczącego Komitetu Okręgowego Olimpiady Fizycznej w Krakowie oraz współkoordynatora grupy fizyki kaonów przy eksperymencie KLOE-2.