speaker-photo

Dr Bartosz Sobotka

Dyrektor ds. Rozwoju, Syntea SA

Doktor nauk ekonomicznych, absolwent stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Warszawskim oraz prawa na UMCS. Dyrektor ds. Rozwoju w Syntea SA, zajmuje się tworzeniem modeli biznesowych dla sektora edukacji w krajach CEE oraz integracją rynku pracy z sektorem edukacji na poziomie szkolnictwa zawodowego oraz szkolnictwa wyższego.  W latach 2008-2011 pracował w Urzędzie Miasta Lublin pełniąc funkcję Kierownika Biura Obsługi Inwestorów oraz Pełnomocnika Prezydenta ds. Podstrefy Lublin, aktywnie uczestnicząc w tworzeniu oferty inwestycyjnej pod kątem dostosowywania kompetencji lokalnego rynku pracy do potrzeb przedsiębiorców. Autor licznych publikacji z obszaru rozwoju lokalnego oraz zarządzania edukacją.

10:50 – 11:20

20 Października 2023 r.

Power Speech: Dlaczego kompetencje przyszłości nie istnieją?

Krótka historia o tym jak świat przyśpieszył i megatrendy, które były tak odległe od nas kiedyś, dziś zmieniają naszą rzeczywistość. W trakcie wystąpienia spróbujemy odpowiedzieć na pytania jak zaraz będzie wyglądał rynek pracy, czy będzie na nim miejsce dla nas i co powinniśmy robić aby się na nim odnaleźć.

 

Udział weźmie:

 

Dr Bartosz Sobotka, Dyrektor ds. Rozwoju, Syntea S.A, Sektorowa Rada ds. Kompetencji Nowoczesnych Usług Biznesowych

11:30 – 13:00

20 Października 2023 r.

Kompetencje przyszłości. Edukacja – biznes – rynek pracy

Czym są kompetencje przyszłości? Odpowiedź na to pytanie zmienia się wraz z rozwojem technologii i trendów. W czasach charakteryzujących się dynamicznymi zmianami i tempem ich wdrażania kluczowym zagadnieniem staje się zrozumienie stale rosnących potrzeb rynku. Analizy tych zagadnień i próby odnalezienia ścieżki prowadzącej do edukacji przyszłości podejmą się goście konferencji branżowej, która odbędzie się na 8. Forum Inteligentnego Rozwoju Uniejów 2023. 

Jakie kompetencje gwarantują sukces zawodowy na rynku pracy przyszłości? W jaki sposób kształcić przyszłych innowatorów? Na te pytania odpowiedzą biorący udział w debacie eksperci, m. in. dr hab. prof. UAM Agnieszka Ludwików, dr hab. prof. UŁ Łukasz Ardent. 

 

Udział wezmą:

 

Dr hab. Agnieszka Ludwików, prof. UAM, Dyrektor, Szkoła  Doktorska Nauk Przyrodniczych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Justyna Kralisz, Dyrektor, Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą
Dr hab. Łukasz Arendt, prof. UŁ, Ekspert ds. wpływu nowych technologii na rynek pracy, Team Europe
Dr Jacek Stańdo, prof. uczelni, Politechnika Łódzka
Digitalizacja procesu nauczania-uczenia się z wykorzystaniem sztucznej inteligencji
Dr Bartosz Sobotka, Dyrektor ds. Rozwoju, Syntea S.A, Sektorowa Rada ds. Kompetencji Nowoczesnych Usług Biznesowych
Prof. dr hab. inż. Jan Kaźmierczak, Dziekan Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej
Agnieszka Blanka Snarska, Kierownik Projektu, ARP S.A.
BiznesPortal – nowe narzędzie ARP dla przedsiębiorców

 

Moderator:

 

Rafał Kunaszyk, W-ce Zarządu, Eurokreator T&C Sp. z o. o.