speaker-photo

Dr Barbara Jasiulis-Gołdyn

Adiunkt w Instytucie Matematyki Uniwersytetu Wrocławskiego – modelowanie zdarzeń ekstremalnych

Adiunkt na Uniwersytecie Wrocławskim. Specjalizuje się w zastosowaniach teorii prawdopodobieństwa i statystyki, analizie zdarzeń ekstremalnych, zarządzaniu ryzykiem aktuarialnym i środowiskowym, modelowaniu wskaźników zanieczyszczeń powietrza, analizie danych medycznych, wycenie i analizie instrumentów finansowych w warunkach zmiennych stóp procentowych oraz metodach statystycznych w astronomii.

Jej praca naukowa stawia na interdyscyplinarność badań oraz zrównoważony rozwój poprzez współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

W 2016 roku otrzymała tytuł Magistra Sztuki na ASP we Wrocławiu. W latach 2016-2019 kierownik projektu w programie POWROTY Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

W 2023 roku Naukowiec Wizytujący w Międzynarodowej Agendzie Badawczej AstroCeNT: Centrum Naukowo-Technologiczne Astrofizyki Cząstek.

W 2023 roku odbyła staż na University of Liverpool.

W 2019 roku otrzymała Polską Nagrodę Inteligentnego Rozwoju w kategorii Naukowiec Przyszłości.

Prezentacje moich tematów na tegorocznym Forum Inteligentnego Rozwoju
14.15-19.00 Agenda Olivia Star SALA GDAŃSK

„Liderzy Inteligentnego Rozwoju odpowiadają na potrzeby społeczeństwa”

Dyskusja o tym co tu i teraz, ale także stawienie czoła wyzwaniom bliższej i dalszej przyszłości.

Jak odpowiedzieć na wyzwania stawianie przez zmieniające się społeczeństwo?

Praca, zdrowie czy rozwój osobisty to sfery, które stale się rozwijają – rozwój ten musi być jednak wspierany innowacyjnymi rozwiązaniami. Te postaramy się zaprezentować w tracie panelu.