speaker-photo

Dr Anna Łapińska

Politechnika Warszawska

Dr Anna Łapińska uzyskała tytuł doktora w maju 2018 na podstawie pracy pt.: „Wytwarzanie i badania właściwości termicznych”. Jest autorką i współautorką 15 publikacji naukowych. Jest współautorką dwóch europejskich zgłoszeń patentowych:  “Composite material for shielding electromagnetic radiation, raw material for additive manufaturing methods and a product comprising the composite material as well as a method of manufacturing the product”, oraz "Method of manufacturing flake graphene".

W 2019 roku została uhonorowana nagrodą zespołową I stopnia Rektora Politechniki Warszawskiej. Była uczestniczką wielu międzynarodowych konferencji naukowych podczas których prezentowała wyniki zarówno w postaci ustnych wystąpień jak i plakatów. Brała udział w wielu projektach naukowych w tym o zasięgu międzynarodowym (np. Charming, Graphene Flahship). Współpracowała z instytucjami przemysłowymi – była zatrudniona w startupie nanoEMI w ramach, którego przygotowywała materiał do walidacji przez firmę Eriksson. Uczestniczyła również w krótkich stażach zagranicznych w Norwegii, Rosji i Niemczech, ale także w krajowych jednostkach.