speaker-photo

DR AGNIESZKA GAJEWICZ-SKRĘTNA

Adiunkt, Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

Dr Agnieszka Gajewicz-Skrętna jest adiunktem na Wydziale Chemii Uniwersytetu Gdańskiego. W latach 2016-2017 odbyła roczny staż podoktorski (post-doc) w National Institute for Environmental Studies, Research Center for Environmental Risk (Tsukuba, Japonia). Wcześniej odbyła również 8 krótkoterminowych staży naukowych m.in. w: Interdisciplinary Center for Nanotoxicity, Jackson State University (Jackson, USA) oraz Bundesinstitut für Risikobewertung (Berlin, Niemcy).

Zainteresowania naukowe dr Gajewicz-Skrętnej koncentrują się na rozwoju i zastosowaniu metod uczenia maszynowego, metod statystycznych i chemometrycznych w procesie komputerowej oceny ryzyka chemicznego stwarzanego przez nowe oraz obecne w środowisku substancje chemiczne. Metody te znajdują również zastosowanie w procesie komputerowego projektowania nowych, bezpiecznych dla zdrowia człowieka i środowiska naturalnego związków chemicznych (np. nanocząstek), umożliwiając wybór najbardziej obiecujących kandydatów spośród wirtualnej biblioteki milionów kombinatorycznie wygenerowanych związków. Dr Gajewicz-Skrętna aktywnie uczestniczy w projektach naukowych pełniąc rolę kierownika – NCN, RCN (Research Council of Norway) lub wykonawcy – Horyzont 2020, 7. Program Ramowy, FNP, PAN-JSPS (Japan Society for the Promotion of Science). Jest autorką ponad 45 publikacji naukowych w wiodących czasopismach (m.in. Nature Nanotechnology, Nanoscale, Nanotoxicology, Chemistry of Materials). Jest również laureatką krajowych i międzynarodowych nagród i wyróżnień, m. in. tegoroczną laureatką Nagrody Naukowej POLITYKI w kategorii nauk ścisłych, laureatką stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla Wybitnych Młodych Naukowców. W marcu 2018 roku, została nagrodzona prestiżową nagrodą – Międzynarodowych Wschodzących Talentów Nauki – International Rising Talents – For Women in Science i znalazła się w gronie 15 kobiet z całego świata, które według Fundacji L’Oréal-UNESCO „rozwijając swój potencjał i kontynuując badania mają szansę zmienić świat”.