speaker-photo

Dorota Heiza, Główny analityk ds. badań i analiz

Instytut Badań Edukacyjnych

Ukończyła Wydział Socjologii UG. Od 1998 do 2016 roku była związana z firmą badawczą PBS spółka z o.o. Przez ponad 18 lat była bezpośrednio związana z badaniami. Brała udział w wielu pionierskich i rozwojowych projektach. Zarządzała projektami poświęconymi tematyce: funkcjonowania regionalnych rynków pracy, aktywizacji zawodowej, jakości i efektywności edukacji. Przez wiele lat aktywnie działała w organizacjach branżowych, w tym jako Członek Zarządu. Zaangażowana w budowanie najbardziej rozpowszechnionego w Polsce systemu zapewniającego jakość w badaniach rynku – PKJPA.

Od marca 2018 roku zatrudniona w Instytucie Badań Edukacyjnych na stanowisku Głównego specjalisty ds. badań, od stycznia 2021 roku jako Główny analityk ds. badań. Obecnie jako Regionalny lider ds. ZSK pełni rolę doradcy i promotora Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w regionie pomorskim. Prywatnie mama dwóch wspaniałych córek i małego Jasia. Właścicielka czekoladowej labradorki, z którą chętnie uprawia nordic walking. Nadwyżki czasu i wolnych środków chętnie lokuje w podróże