speaker-photo

Dominika Bagińska-Chyłek, Ekspert kluczowy

Instytut Badań Edukacyjnych

Ekspert kluczowy w Instytucie Badań Edukacyjnych, menadżer projektów biznesowych, społecznych, w tym edukacyjnych i badawczych z zakresu relacji systemu edukacji i rynku pracy oraz promocji idei uczenia się przez całe życie. Zarządza 45 osobowym rozproszonym zespołem specjalistów.

Pasjonatka zarządzania talentami. Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej i Uniwersytetu Warszawskiego, kierunku socjologia. Posiada ponad 18-letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołami i projektami, także w ramach organizacji międzynarodowych (UN Migration Agency). Odpowiedzialna za współpracę IBE z IBM Polska w ramach programu P-Tech. Prywatnie mama, pasjonatka podróży i trenerka slow jogging.

Prezentacje moich tematów na poprzednich edycjach
10.00-11.00 28 września 2021 r

Efektywne zarządzanie nowoczesną organizacją

Rozwój przedsiębiorstw, utrzymanie oraz pozyskiwanie nowych klientów, sprostanie wymaganiom na konkurencyjnym
rynku zależy od właściwego zarządzania. Nowoczesne przedsiębiorstwa poszukują nowych formuł i idei funkcjonowania w tym nowych metod zarządzania, w dążeniu do zwiększenia efektywności. Ma to źródło w zmieniającym się otoczeniu, w nasilającej się konkurencji w skali międzynarodowej i globalnej. Szczególnie istotne są uwarunkowania społeczno-gospodarcze.

13.50-14.50 28 września 2021 r

Instytut Badań Edukacyjnych – Inteligentny biznes potrzebuje kadr i specjalistycznej wiedzy

W inteligentnej gospodarce, która opiera się na konkurencyjności i innowacyjności kluczowym aspektem stają się kompetencje i kwalifikacje kadry. Instytut Badań Edukacyjnych wspiera właśnie ich rozwój. Natomiast zaproszeni paneliści zaprezentują swoje osiągnięcia w tym obszarze. Firmy takie jak IBM, Orange przedstawią swoje najlepsze praktyki, zaś instytucje sektora publicznego tj. Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości pokażą bogate doświadczenie oraz ambitne plany.