speaker-photo

Dariusz Wieczorek

Minister Nauki

W latach 1998-2001 był wiceprezydentem Szczecina. Sprawował też funkcję radnego Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego II, IV i V kadencji. Był prezesem zarządu Energetyki Szczecińskiej, członkiem zarządu spółki akcyjnej Enea, a także dyrektorem oddziału przedsiębiorstwa Enea Operator. Od 2019 roku jest posłem na Sejm RP.

W Sejmie IX kadencji był członkiem Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych, a także sekretarzem klubu parlamentarnego Lewicy. Jest wiceprzewodniczącym Nowej Lewicy.

Jest żonaty, ma syna.