speaker-photo

Dariusz Rojczykowski

Prezes Zarządu, Next Generation MD Sp. z o.o.
Prezentacje moich tematów na Forum Inteligentnego Rozwoju