speaker-photo

Błażej Dyjeciński

Starszy specjalista w Departamencie Informacji o Ochronie Własności Intelektualnej

Starszy specjalista w Departamencie Informacji o Ochronie Własności Intelektualnej w Urzędzie Patentowym RP.

Od 2014 r. zaangażowany w rozwój Centrum Informacji o Ochronie Własności Intelektualnej, gdzie obecnie koordynuje pracę zespołu ds. ePowiadomień i stanowi wsparcie techniczne.

Specjalizuje się w dziedzinie ochrony własności intelektualnej ze szczególnym naciskiem na własność przemysłową.

Na co dzień udziela informacji ogólnych z zakresu ochrony własności intelektualnej i działalności Urzędu Patentowego RP, z wykorzystaniem różnych kanałów komunikacji takich jak telefon, live-chat czy wirtualne okno obsługi.

Reprezentuje Urząd podczas wydarzeń i konferencji, gdzie prowadzi szkolenia oraz indywidualne spotkania konsultacyjno-informacyjne dedykowane przedsiębiorcom.