speaker-photo

Albin Pera

Dyrektor Techniczno-Produkcyjny, Fabryka Maszyn Spożywczych SPOMASZ Pleszew S.A.

PERA Albin urodzony w Pleszewie w 1971 roku – mgr inż.; absolwent Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Opolu na kierunku/specjalności Maszyny i Urządzenia Przemysłu Chemicznego i Spożywczego, Wydziału Mechanicznego oraz podyplomowych studiów Nowoczesne Zarządzanie Produkcją i Logistyką na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej; Pełnomocnik Systemów Jakości, Szef Produkcji, Kierownik Biura Projektowego, obecnie Dyrektor Techniczno-Produkcyjny w Fabryce Maszyn Spożywczych SPOMASZ Pleszew S.A. w Pleszewie;