speaker-photo

Agnieszka Pomaska

Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

Gdańszczanka, Radna Miasta Gdańska w latach 2002-2009, od 2009 Posłanka na Sejm RP, Wiceprzewodnicząca Komisji ds. Unii Europejskiej, Wiceprzewodnicząca Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy.

Wiceprzewodnicząca EPP Women, Wiceprzewodnicząca PO na Pomorzu. Absolwentka politologii na Uniwersytecie Gdańskim. Stypendystka Ministerstwa Spraw Zagranicznych Francji i departamentu Stanu USA. Pełnomocniczka Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej „Tak dla In Vitro”.

W swojej działalności politycznej skupia się na sprawach związanych z integracją europejską, polityką zagraniczną, ochroną środowiska i prawami człowieka.

Prezentacje moich tematów na poprzednich edycjach
13.00-14.00 Agenda Olivia Star SALA GDAŃSK

Partnerzy innowacji – synergia i komplementarność

Dyskusja poświęcona będzie efektywnemu wsparciu rozwoju innowacji i wynalazczości w Polsce.

Do debaty zostali zaproszeni przedstawiciele różnych instytucji wspierających rozwój innowacji, którzy podzielą się swoimi doświadczeniami, wiedzą, a także przedstawią swoje plany i rekomendacje.