speaker-photo

Agnieszka Blanka Snarska

Project Manager, ARP S.A.

Karierę zawodową zaczynała jako Trener Biznesowy prowadząc liczne szkolenia dla spółki Samsung Electronics Polska. Następnie, chcąc wykorzystać swoją znajomość języka angielskiego pracowała w międzynarodowej firmie z branży medycznej.

Przez ponad 6 lat jako pracownik Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a następnie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju nadzorowała realizację projektów obejmujących programy rozwojowe uczelni. Następnie, przez blisko 3 lata zajmowała się projektami realizowanymi w ramach programu krajowego.

Przez ostatnie 4 lata z ramienia Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. współpracowała z Wnioskodawcami zainteresowanymi pozyskaniem środków z PO IR na zakup innowacyjnej technologii.

Obecnie pełni rolę Kierownika Projektu w nowopowstałym narzędziu dla przedsiębiorców pod nazwą BiznesPortal, który intuicyjne umożliwia wyszukiwanie ofert wsparcia finansowego oraz pozafinansowego.

Prezentacje moich tematów na Forum Inteligentnego Rozwoju