speaker-photo

Adam Sikorski

Prezes Zarządu, Polska Grupa Motoryzacyjna

Adam Sikorski
Współtwórca Grupy Kapitałowej UNIMOT (od 1992 r.), będącej jedną z największych prywatnych firm na rynku energetycznym w kraju. Od marca 2017 r. spółka UNIMOT S.A. jest notowana na głównym parkiecie GPW.
W 2012 r. został Przewodniczącym Rady Nadzorczej i głównym udziałowcem PZL Sędziszów S.A. – wiodącego, krajowego producenta filtrów do motoryzacji, a w 2015 r. objął stanowisko Prezesa Zarządu Spółki.
Jest inicjatorem powołania stowarzyszenia Polska Grupa Motoryzacyjna – pierwszej w Polsce organizacji zrzeszającej wyłącznie krajowych producentów części i akcesoriów motoryzacyjnych, która stawia sobie za cel tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi polskich przedsiębiorstw przemysłu motoryzacyjnego.
Ukończył studia podyplomowe Executive MBA, a w 2013 r. otrzymał dyplom ukończenia studiów Executive Doctor of Business Administration – EDBA w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Jest także absolwentem kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze na Akademii Polonijnej w Częstochowie.
Prywatnie interesuje się tematyką rozwoju osobistego i przywództwa. Od 2015 roku jest certyfikowanym członkiem The John Maxwell Team jako licencjonowany trener, nauczyciel i mówca motywacyjny. Pasjonuje się lotnictwem, posiada uprawnienia pilota.

Adam Sikorski
Co-founder of the UNIMOT Capital Group (since 1992) – one of the largest private companies on the energy market in Poland. From March 2017, UNIMOT S.A. It is listed on the main WSE floor.
In 2012 he became the Chairman of the Supervisory Board and the main shareholder of PZL Sędziszów S.A. – a leading domestic automotive filter manufacturer, and in 2015 he assumed the position of the President of the Company’s Management Board.
He is the initiator of the establishment of the Polish Automotive Group – the first Polish organization of domestic automotive parts and accessories manufacturers, which aims to create conditions conducive to the development of the Polish automotive industry.
He graduated from the Executive MBA and the Executive Doctor of Business Administration at the Institute of Economic Sciences of the Polish Academy of Sciences in Warsaw. He is also a graduate of the Department of International Economic Relations at the Polonia Academy in Częstochowa.
He is personally interested in the subject of personal development and leadership. Since 2015 he has been a certified member of The John Maxwell International Team as a licensed coach, teacher and motivational speaker. He is passionate about aviation and has pilot qualifications.