speaker-photo

Adam Konka

Prezes Zarządu, Śląska Park Technologii Medycznych, Kardio-Med Silesia sp. z o. o.

Prezes Zarządu Śląskiego Parku Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia. Ukończył Wyższą Szkołę Zarządzania w Warszawie na kierunkach: Zarządzanie Projektami Informatycznymi (Licencjat); Zarządzanie Przedsiębiorstwem w Zjednoczonej Europie (Magister). Ukończył Studia Podyplomowe na Wydziale Psychologii Biznesu w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie; Uczelnia Łazarskiego – Master of Business Administration ze specjalnością Zarządzanie w Ochronie Zdrowia.

Od 21 lat odpowiada za Zarządzanie Złożonymi Projektami na wszystkich szczeblach zarządzania. Pełnił funkcje: Dyrektora Zarządzającego, Członka Zarządu, Prezesa Zarządu, Eksperta ds. Zarządzania w Ochronie Zdrowia, Doradcy Ministra Zdrowia ds. Zarządzania i Systemów Informatycznych Ochrony Zdrowia. W ramach projektów realizowanych w strukturach którymi zarządzał, były i są Projekty finansowane ze środków: Budżetu Centralnego/UE/PARP/NCBiR/NCN.

Pomysłodawca, realizator i współrealizator innowacyjnych przedsięwzięć. Projekty-Przedsięwzięcia za które był odpowiedzialny uzyskiwały następujące tytuły-wyróżnienia: „Złoty Medal Europejski” – nagroda Unii Europejskiej w roku 2006 r. za jeden z najbardziej innowacyjnych projektów IT w obszarze ubezpieczeniowym w Polsce; „Lider Przedsiębiorczości Roku 2009”; „”Krajowy Lider Innowacji – 2009”; „Innowator Mazowsza – Młoda Innowacyjna Firma 2010”; Lider Śląskiej Medycyny 2016 w kategorii „Innowacyjna Placówka Medyczna”.