Sonata – zrozumieć cukrzycę

 Sonata – zrozumieć cukrzycę

Cukrzyca (DM, ang. diabetes mellitus) jest chorobą, która w przeciągu ostatniego stulecia osiągnęła proporcje pandemii, wywołując znaczące skutki społeczne i istotnie obciążając systemy opieki zdrowotnej. Patogenezę cukrzycy określają progresywne zaburzenia w prawidłowym funkcjonowaniu wyspecjalizowanych komórek beta trzustki (ang. β-cells). Suplementacja insuliną przeistacza tę śmiertelną chorobę w stabilny stan chroniczny, jednak nie usuwa przyczyn choroby uzależniając chorych od leków do końca życia. Skuteczną terapię stanowi jedyni rekonstytucja wysp trzustkowych co jest tematem przewodnim niniejszego projektu.

– Projekt opiera się na wykorzystaniu nowych  inhibitorów w połączeniu z nanotechnologią (nośnik leku) co pozwoli na opracowanie zoptymalizowanej strategii ukierunkowanego dostarczania substancji wspomagających restytucję tkankową wysp trzustkowych, mówi dr Anna Czarna z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Wiadomo, że istnieją białka, tzw. kinazy, które regulują aktywność trzustkowych komórek beta. Modulacja czynności tych białek pozwoli na zwiększenie wydajności indukowanych procesów regeneracyjnych. Finalnie najważniejszą sprawą będzie ugruntowanie pozyskanej wiedzy, wyników i interpretacji oraz ocena skuteczności założonego działania przy użyciu zaawansowanych modeli in vivo.

– Podsumowując, projekt ten ma na celu udowodnienie słuszności koncepcji, że odpowiednia modulacja potencjału regeneracyjnego może przywrócić fizjologiczny mechanizm kontroli glikemii. W ten sposób projekt położy podwaliny do opracowania  leku odwracającego przyczynę a nie tylko objawy cukrzycy, dodaje dr Czarna.

Sebastian Wach