Solwena – skuteczne zarządzanie efektywnością energetyczną dla firm

Solwena została uznana za lidera we wdrażaniu rozwiązań związanych z zarządzaniem efektywnością energetyczną różnego rodzaju obiektów. Opracowany przez Solwenę system BEMS skutecznie odpowiada na współczesne wyzwania, do których należą wysokie i zmienne ceny energii, wymogi dotyczące raportowania ESG oraz taksonomii zrównoważonego rozwoju, a wreszcie presja na redukcję zużycia energii pierwotnej wymuszana opłatami emisyjnymi.

Różnego typu budynki na całym świecie absorbują aż 36% dostępnej energii i odpowiadają za niemal 40% emisji CO2. Unijna strategia Fit for 55 określiła zmiany konieczne do wprowadzenia do 2030 roku oraz kierunki działań w horyzoncie 2050 roku. Rozwiązaniem zapewniającym znaczące oszczędności energii i redukcję emisji, są specjalistyczne – sterowane algorytmami, systemy dopasowane do różnorodnych obiektów oraz dające możliwość pracy wieloobiektowej, zarządzanej z chmury obliczeniowej.

Solwena sprawia, aby obiekty stawały się energooszczędne i przyjazne dla środowiska. Inteligentnie zautomatyzowane budynki stają się bardziej oszczędne, zużywając często nawet o 30% mniej pierwotnego zużycia, eliminując nawykowe i trudne do wyeliminowania marnotrawstwo energii. Zastosowanie nowoczesnych metod, takich jak wielowątkowe zarządzanie energią dostosowane do różnych, także niskoemisyjnych źródeł, technologie IoT, zaawansowane algorytmy oraz sztuczna inteligencja z uczeniem maszynowym, generują rezultaty nieosiągalne przy klasycznych systemach sterowania budynkami.

Zebrane unikalne doświadczenia i know-how zostały przekształcone w aplikację – System Zarządzania Efektywnością Energetyczną Percee®. Właściciele i zarządcy budynków poszukują przede wszystkim skutecznych rozwiązań obniżenia kosztów zużywanej energii, ale równolegle wymagają narzędzi wspomagających działania na rzecz strategii dekarbonizacji oraz wymogów raportowania ESG. System Percee® oferuje im taką możliwość, co stwarza istotną przewagę konkurencyjną nad standardowymi rozwiązaniami dostępnymi na rynku.

System Percee® funkcjonuje już w ponad 100 obiektach przemysłowych, logistycznych, biurowych, handlowych i użyteczności publicznej. Ich lista i różnorodność systematycznie wzrasta. Przykładem są obiekty produkcyjne (Drukarnia Opakowań DAKO), centra logistyczne (H&M), obiekty produkcyjno – biurowe (centrala x-kom w Częstochowie) i wiele innych. Dzięki Percee® przedsiębiorstwa te zyskały pełną kontrolę nad swoją gospodarką energetyczną, kosztami energii i emisjami. Solwena to także usługi doradcze, koncepcje wdrożeniowe, wsparcie projektowe przedsiębiorców – również tych  posiadających wiele obiektów, gdzie wymagane są skoordynowane działania niezależnie od ich położenia geograficznego.

System Percee® zyskał szerokie uznanie potwierdzone nagrodami. Podczas targów Smart City Expo Poland 2022 otrzymał I Nagrodę za System Inteligentnego Zarządzania Energią dla miasta Sopot. Z początkiem 2023 roku Polski Kongres Klimatyczny przyznał Solwenie tytuł Lidera Transformacji Energetycznej. We wrześniu tego roku Percee® został wyróżniony w kategorii „Technologia dla przemysłu” – The Best of Industry 4.0 2023, a w październiku wyróżniony jako „Marka Przyszłości 2023” podczas 8. Forum Inteligentnego Rozwoju w Uniejowie.

System Inteligentnego Zarządzania Efektywnością Energetyczną Percee® firmy Solwena to innowacyjne rozwiązanie, szyte na miarę danego obiektu, które w obliczu globalnych wyzwań energetycznych i klimatycznych staje się kluczowym narzędziem wspierania strategii przedsiębiorstw i pozostałych organizacji.

Dla zainteresowanych przedsiębiorców znajdujących się na początku swojej drogi do transformacji energetycznej, firma Solwena oferuje bezpłatne konsultacje, które po wypracowanych wspólnie z klientem koncepcjach i wdrożeniu Systemu Percee® mają przynieść zakładane efekty ekonomiczne i środowiskowe.