Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki

Dr inż. Joanna Jankowska – Śliwińska jest specjalistą z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem w zakresie opracowywania i wytwarzania biosensorów oraz ich zastosowania w diagnostyce medycznej i systemach point-of-care. Absolwentka Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej, w 2016 uzyskała stopień doktora w dyscyplinie biocybernetyka i inżynieria biomedyczna w Instytucie Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN. Wyróżniona, m.in. Nagrodą im. Janiny Janikowej Polskiego Towarzystwa Chemicznego w konkursie na najlepszą pracę magisterską, a także laureatka nagrody specjalnej przyznanej przez Biocentrum Ochota za pracę doktorską. Laureatka stypendium dla doktorantów Biocentrum Ochota, realizujących aplikacyjne projekty badawcze fundowanego przez OTT BioTech-IP, finansowanego w ramach POKL (UDA POKL.08.02.01-14-041/09). Była/jest wykonawcą w co najmniej 5 projektach finansowanych ze źródeł zewnętrznych. Kierowała projektem badawczym „Elektrochemiczna detekcja substancji psychoaktywnych oparta na interkalacji z DNA” finansowanym przez NCN. Od 2018 roku pracuje w Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytucie Mikroelektroniki i Fotoniki, w którym kieruje projektem „Czujniki do szybkiego i bezinwazyjnego wykrywania SARS-CoV-2 na wczesnym etapie zakażenia” finansowanym przez Agencję Badań Medycznych. Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki od kwietnia 2019 roku jest częścią Sieci Badawczej Łukasiewicz. W Instytucie prowadzone są badania naukowe i prace rozwojowe w obszarach: mikro- nanoelektroniki, optoelektroniki, inżynierii materiałowej, fotoniki, elektroniki mikrofalowej, energoelektroniki, elektroniki przeźroczystej i giętkiej. W Instytucie opracowywane są konstrukcje i technologie wytwarzania nowych materiałów, m.in. grafenu i GaN, a także przyrządów półprzewodnikowych znajdujących zastosowanie, m.in w Internecie rzeczy, czy telemedycynie.