Samorząd przyjazny mieszkańcowi i inwestorowi

Sala 1

Samorządowcy, lokalni przedsiębiorcy i mieszkańcy budują wartość regionu. Inteligentnie rozwijające się samorządy szukają innowacyjnych technologii,  oferując jednocześnie wiele udogodnień dla nowych inicjatyw i polepszając warunki do życia.

Podczas Forum co roku występują włodarze samorządowi aktywnie poszukujący inwestorów, którzy poprzez lokowanie swojego biznesu w danym regionie, podnoszą standard życia mieszkańców. Panel jest podzielony na część prezentacyjną oraz debatę pt. „Efektywne zarządzanie miastem w kontekście wyzwań związanych ze zmianami klimatycznymi” z udziałem najmłodszych samorządowców w Polsce.

Debata