Efektywne partnerstwo dla innowacji – ścieżki współpracy

Sale 1,2,3,4

Współpraca Biznesu z nauką przynosi pierwsze sukcesy. Nadal jednak dużo niezrozumienia po obu stronach wynikającego z braku świadomości potrzeb drugiej strony, budowania partnerstwa, a nie modelu “zamawiający” i “odbiorca usług”, ograniczonych form współpracy i krótkotrwałych projektów nastawionych na szybki sukces.

Z drugiej jednak strony na polskim rynku mamy coraz więcej przykładów innowacyjnych przedsięwzięć, skomercjalizowanych badań, które wpływają na wzrost konkurencyjności polskich przedsiębiorstw także na międzynarodowych rynkach.

Debata