Efektywne partnerstwo dla innowacji – od pomysłu do sukcesu rynkowego

Współpraca biznesu z nauką przynosi pierwsze sukcesy. Nadal jednak dużo niezrozumienia po obu stronach wynikającego z braku świadomości potrzeb drugiej strony, budowania partnerstwa, a nie modelu „zamawiający” i „odbiorca usług”, ograniczonych form współpracy i krótkotrwałych projektów nastawionych na szybki sukces.

Z drugiej jednak strony na polskim rynku mamy coraz więcej przykładów innowacyjnych przedsięwzięć,
skomercjalizowanych badań, które wpływają na wzrost konkurencyjności polskich przedsiębiorstw.

zobacz więcej

Efektywne zarządzanie nowoczesną organizacją

Rozwój przedsiębiorstw, utrzymanie oraz pozyskiwanie nowych klientów, sprostanie wymaganiom na konkurencyjnym
rynku zależy od właściwego zarządzania. Nowoczesne przedsiębiorstwa poszukują nowych formuł i idei funkcjonowania w tym nowych metod zarządzania, w dążeniu do zwiększenia efektywności. Ma to źródło w zmieniającym się otoczeniu, w nasilającej się konkurencji w skali międzynarodowej i globalnej. Szczególnie istotne są uwarunkowania społeczno-gospodarcze.

zobacz więcej
10.00-11.00

Power speech: Wrocławski Park Technologiczny – Przyszłość trzeba zaprojektować. Zróbmy to razem.

Jesteśmy pewni, że inwestycje w innowacje to bez wątpienia przyszłość nowoczesnej gospodarki. Wierzymy, że inwestycją może być nie tylko kapitał, ale i odpowiednie zaplecze czy biznesowe know-how.
We Wrocławskim Parku Technologicznym wierzymy, że przyszłość trzeba zaprojektować, dlatego wspieramy różne formy przedsiębiorczości. Jesteśmy pewni, że bycie przedsiębiorczym to nie tylko najlepszy sposób na rozwój, ale też na wykorzystanie potencjału, jaki niesie ze sobą energia, know-how oraz kreatywność, przepełniająca Wrocław i jego mieszkańców.

zobacz więcej
11.00-13.00

Przerwa kawowa

Scena otwarta: Naukowcy przyszłości - preludium innowacji

Blok tematyczny poświęcony „badaniom przyszłości”, które mają szansę wpłynąć na poprawę standardu życia
i rozwój gospodarki. Na trzech scenach – „Life Science”, „Tech Science” oraz „Social and Natural Science” – naukowcy zaprezentują wyniki swoich badań pod kątem ewentualnego wykorzystania ich w praktyce gospodarczej.

zobacz więcej

Scena otwarta: Naukowcy przyszłości - preludium innowacj

Blok tematyczny poświęcony „badaniom przyszłości”, które mają szansę wpłynąć na poprawę standardu życia
i rozwój gospodarki. Na trzech scenach – „Life Science”, „Tech Science” oraz „Social and Natural Science” – naukowcy zaprezentują wyniki swoich badań pod kątem ewentualnego wykorzystania ich w praktyce gospodarczej.

zobacz więcej

Scena otwarta: Naukowcy przyszłości – preludium innowacji

Blok tematyczny poświęcony „badaniom przyszłości”, które mają szansę wpłynąć na poprawę standardu życia
i rozwój gospodarki. Na trzech scenach – „Life Science”, „Tech Science” oraz „Social and Natural Science” – naukowcy zaprezentują wyniki swoich badań pod kątem ewentualnego wykorzystania ich w praktyce gospodarczej.

zobacz więcej

Instytut Badań Edukacyjnych – Inteligentny biznes potrzebuje kadr i specjalistycznej wiedzy

W inteligentnej gospodarce, która opiera się na konkurencyjności i innowacyjności kluczowym aspektem stają się kompetencje i kwalifikacje kadry. Instytut Badań Edukacyjnych wspiera właśnie ich rozwój. Natomiast zaproszeni paneliści zaprezentują swoje osiągnięcia w tym obszarze. Firmy takie jak IBM, Orange przedstawią swoje najlepsze praktyki, zaś instytucje sektora publicznego tj. Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości pokażą bogate doświadczenie oraz ambitne plany.

zobacz więcej

Badania podstawowe i kliniczne – nigdy tak ważne jak teraz dla inteligentnego rozwoju

Jak będzie wyglądała przyszłość ludzkości? Wielki wpływ na standard naszego życia społeczno-gospodarczego i bezpieczeństwa zdrowia ma praca i badania prowadzone przez naukowców – już na etapie podstawowym.
Naukowcy – szczególnie młodzi, rozpoczynający swoją karierę – potrzebują wsparcia na każdym etapie swych
badań - finansowego, administracyjnego, organizacyjnego, ale także wizerunkowego. W czasach globalizacji to umiejętność komunikacji ze społeczeństwem często przeważa o sukcesie realizowanego projektu. Jest to niezmiernie ważny, a jednak często pomijany aspekt w procesie prowadzenia badań.

zobacz więcej
14.50-15.50

Business lunch

Scena otwarta: Innowacje i transfer technologii szansą na sukces Polskiej nauki, biznesu i samorządu

Blok tematyczny na dwóch scenach „Wizjonerzy biznesu i samorządu – od innowacji do rynkowego sukcesu” i „Tech Science” – poświęcony „technologiom przyszłości”, które mają szansę wpłynąć na poprawę standardu życia ludzi i rozwój gospodarki. Na scenie wystąpią ludzie z wizją na przyszłość – prezentując projekty, które mogą wpłynąć lokalnie lub globalnie na inteligentny rozwój w konkretnych dziedzinach.
Wizjonerzy biznesu i samorządu – od innowacji do rynkowego sukcesu.

zobacz więcej

Scena otwarta: Innowacje i transfer technologii szansą na sukces Polskiej nauki, biznesu i samorządu

Blok tematyczny na dwóch scenach „Wizjonerzy biznesu i samorządu – od innowacji do rynkowego sukcesu” i „Tech Science” – poświęcony „technologiom przyszłości”, które mają szansę wpłynąć na poprawę standardu życia ludzi i rozwój gospodarki. Na scenie wystąpią ludzie z wizją na przyszłość – prezentując projekty, które mogą wpłynąć lokalnie lub globalnie na inteligentny rozwój w konkretnych dziedzinach.

zobacz więcej

Dostępny samorząd – rozwój miast, psychologiczne, socjologiczne aspekty budowy miast

Miasto jest bardzo złożonym, skomplikowanym, wielowymiarowym organizmem. Istnieje możliwość przeprowadzenia jego głębokiej transformacji i zbudowania tzw. inteligentnego miasta. Jak powinno wyglądać przekształcenie społecznej przestrzeni życiowej, tak aby była ona dostosowana do potrzeb wszystkich członków zbiorowości, również osób niepełnosprawnych? W największym stopniu na jakość życia osób niepełnosprawnych wpływają architektura mieszkań i budynków, przystosowanie środków transportu oraz przestrzeni publicznej.

zobacz więcej

Europejski Zielony Ład – nową strategią rozwoju gospodarczego

Zmiana klimatu i degradacja środowiska stanowią zagrożenie dla Europy i reszty świata. Aby sprostać tym wyzwaniom powstał plan działania Europejski Zielony Ład. Ma on pomóc przekształcić UE w nowoczesną, zasobooszczędną i konkurencyjną gospodarkę. Czy Europa stanie się pierwszym kontynentem neutralnym dla klimatu?

zobacz więcej

Benefis Prof. dr. hab. Bogusława Buszewskiego

Uroczystość organizowana dla uczczenia dorobku, osiągnięć i zasług prof. dr. hab. Bogusława Buszewskiego
dla rozwoju i popularyzacji nauki.

zobacz więcej
20.00-23.00

Finał i wręczenie nagród: Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju, Naukowiec Przyszłości, Zasłużony Dla Inteligentnego Rozwoju, Liderzy Innowacji Pomorza i Kujaw, Innowacyjna Marka Regionu InnoMaRe. Made In Kujawsko-Pomorskie

Uroczystość wręczenia Nagród CIR w ramach szóstej edycji „Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju”, pierwszej edycji Nagrody „Naukowiec Przyszłości” i Odznaczenia specjalnego „Zasłużony dla inteligentnego rozwoju” połączona z bankietem i występem artystycznym – stanowiąca kulminacyjny punkt każdej edycji Forum Inteligentnego Rozwoju.
Statuetki i certyfikaty Nagród odbiorą osoby i organizacje, które wytyczają najbardziej efektywną ścieżkę między pomysłem a sukcesem rynkowym.

zobacz więcej