Scena otwarta: Naukowcy przyszłości – preludium innowacji

11.10-13.30 28 września 2021 r

Blok tematyczny poświęcony „badaniom przyszłości”, które mają szansę wpłynąć na poprawę standardu życia
i rozwój gospodarki. Na trzech scenach – „Life Science”, „Tech Science” oraz „Social and Natural Science” – naukowcy zaprezentują wyniki swoich badań pod kątem ewentualnego wykorzystania ich w praktyce gospodarczej.

Social and Natural Science

Udział wzięli:
Prof. dr hab. Kvetoslava Burda, Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie
Dr hab. Sebastian Pawlus prof. UŚ, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Prof. dr hab. Elżbieta Gumienna-Kontecka, Uniwersytet Wrocławski
Dr hab. Łukasz Laskowski, Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego, Polska Akademia Nauk
Dr inż. Klaudia Proniewska, Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum
Dr hab. Jarosław Paturej, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Mgr Eryka Probierz, Politechnika Śląska w Gliwicach
Dr Róża Pawłowska, Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych, Polska Akademia Nauk
Prof. dr hab. Kamil Kamiński, Uniwersytet Śląski
Prof. dr hab. inż. Michał Wasilczuk, Politechnika Gdańska
Prof. dr hab. inż. Urszula Narkiewicz, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Mgr inż. Marcin Kalinowski, Uniwersytet Morski w Gdyni