Rejestracja

Rejestracja uczestników

10.00 Agenda Olivia Star SALA GDAŃSK

Wydarzenie rozpocznie się od rejestracji uczestników w recepcji kongresu zlokalizowanej na parterze obiektu.

Uczestnicy będą mieli możliwość rejestracji swojej obecności na wydarzeniu od godziny 10:00. Recepcja będzie czynna do 20:30

Udział w wydarzeniu tylko dla wcześniej zarejestrowanych uczestników - niezależnie od wybranego pakietu.