Powitanie

Oficjalne przywitanie gości

12.45 Agenda Olivia Star SALA GDAŃSK

Powitanie gości i wszystkich uczestników przybyłych na konferencję odbywającą się w najwyżej położonej przestrzeni biznesowej w północnej Polsce.