Panel Prezentacyjny

„Liderzy Inteligentnego Rozwoju odpowiadają na potrzeby społeczeństwa” – część I

10.30-12.00 Agenda Olivia Star SALA GDAŃSK
speaker-1
Dr hab. inż. Marek Warzecha, prof. PCz
Dr hab. inż. Marek Warzecha, prof. PCz

Prorektor ds. rozwoju Politechniki Częstochowskiej. Ekspert w obszarze wytwarzania i recyklingu metali. Autor blisko 150 prac oraz kilkunastu projektów badawczo-rozwojowych, ponadto osoba mająca bogate, praktyczne doświadczenie w przenoszeniu wyników prowadzonych badań na praktykę gospodarczą.

speaker-2
Dr Marta Natalia Wróblewska
Dr Marta Natalia Wróblewska

Doktor lingwistyki stosowanej. Zajmuje się ewaluacją jakości działalności naukowej, a w szczególności oceną jej wpływu społecznego. Wspiera uczelnie w przygotowaniach do ewaluacji i dostosowywaniu ich strategii do obowiązujących wymogów. Regularnie publikuje w tytułach naukowych oraz branżowych.

speaker-3
Dr hab. inż. Sławomir Gryś, prof. PCz
Dr hab. inż. Sławomir Gryś, prof. PCz

Wykładowca Politechniki Częstochowskiej, specjalizuje się w defektoskopii, termografii i metrologii. Autor licznych publikacji naukowych i podręczników akademickich, członek Komisji Metrologii Polskiej Akademii Nauk, Obecnie kierownik grantu w ramach konkursu Polska Metrologia II.

speaker-4
Prof. dr hab. inż. Rafał Rakoczy
Prof. dr hab. inż. Rafał Rakoczy

Dziekan Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego.

Współautor 360 publikacji i 78 patentów, ponadto kierownik około 20 projektów naukowych oraz z obszaru B+R, we współpracy ze światem biznesu.

Osoba doświadczona w efektywnym wykorzystywaniu funduszy na działalność badawczo rozwojową a także współzałożyciel startupu.

speaker-5
Dr hab. Dagmara Stefańska, prof. Instytutu
Dr hab. Dagmara Stefańska, prof. Instytutu

Chemiczka specjalizująca się w badaniu i pozyskiwaniu materiałów luminescencyjnych do wykorzystania w oświetleniu, termometrii oraz fotowoltaice. Prowadzi obecnie dwa projekty badawcze. Nagrodzona stypendium Ministra Nauki dla Wybitnych Młodych Naukowców.

speaker-6
Dr Iwona Mazur
Dr Iwona Mazur

Doktor anglistyki specjalizująca się w badaniach nad audiodeskrypcją. Współautorka pierwszej polskojęzycznej monografii w tym temacie. Członkini międzynarodowych organizacji zrzeszających ekspertów tłumaczeń audiodeskrypcyjnych. Obecnie realizuje projekt: “Osoby z niepełnosprawnością wzroku a funkcje tekstów multimodalnych: Opracowanie modelu funkcjonalnego audiodeskrypcji”.

speaker-7
Tomasz Handkus
Tomasz Handkus

Redaktor sekcji tematycznej Rzecz o Innowacjach, ukazującej się m.in. w dzienniku Puls Biznesu oraz magazynie Forbes.

Dyskusja o tym co tu i teraz, ale także stawienie czoła wyzwaniom bliższej i dalszej przyszłości.

Miejsce do wymiany spostrzeżeń i utorowania ścieżki do dzielenia się wizjami i spostrzeżeniami przez Liderów Inteligentnego Rozwoju – osoby, których nietuzinkowe i często niekonwencjonalne rozwiązania zmieniają nasze życie na lepsze.

Jak odpowiedzieć na wyzwania stawianie przez zmieniające się społeczeństwo?

Praca, zdrowie czy rozwój osobisty to sfery, które stale się rozwijają – rozwój ten musi być jednak wspierany innowacyjnymi rozwiązaniami. Te postaramy się zaprezentować w trakcie panelu.

Panel tematyczny, organizowany przez zespół naszej redakcji zatytułowaliśmy „Liderzy Inteligentnego Rozwoju odpowiadają na potrzeby społeczeństwa”.
Chcemy stworzyć miejsce do wymiany spostrzeżeń i utorować ścieżkę do podzielenia się swoimi wizjami i spostrzeżeniami przez Liderów Inteligentnego Rozwoju – osoby, których nietuzinkowe i często niekonwencjonalne rozwiązania po prostu zmieniają nasze życie na lepsze.

Moderator: Tomasz Handkus, Redaktor „Rzecz o Innowacjach

Wystąpią:

  • dr hab. inż. Marek Warzecha, prof. PCz: Dziel się wiedzą – transfer technologii do społeczeństwa.
  • dr Marta Wróblewska: Jak pisać o naszych badaniach i wpływie społecznym – przyspieszony kurs.
  • dr hab. inż. Rafał Rakoczy: Rola uczelni w kreowaniu innowacji.
  • dr hab. inż. Sławomir Gryś: Termografia – skuteczna metoda badań materiałów lotniczych.
  • dr hab. Dagmara Stefańska, prof. Instytutu: Nowoczesne źródła światła o wysokim współczynniku oddawania barw.
  • Dr Iwona Mazur: Czy osoba niewidoma może obejrzeć film? O modelu funkcjonalnym audiodeskrypcji.