Arena projektów przyszłości

Prezentacja innowacyjnych badań, projektów technologicznych, społecznych oraz atrakcyjnych terenów inwestycyjnych. Wystąpienia przedstawicieli środowiska biznesowego, naukowego i samorządów m.in. w kontekście nowatorskich rozwiązań biznesowych, nieszablonowej działalności B+R i prezentacji marek przyszłości.

Szanse i zagrożenia na rynku inwestycyjnym w obliczu nowej rzeczywistości

Zmiany w gospodarce oraz na rynkach finansowych doprowadziły do prawdziwego przeorganizowania portfela inwestycyjnego. W takim razie w co i jak efektywnie inwestować? Czy inwestycje w mieszkania na wynajem to w dalszym ciągu najpopularniejszy sposób lokowania pieniędzy? Może jednak dobrym kierunkiem są kryptowaluty bądź lokowanie swoich oszczędności w złoto. O tych aspektach, niezwykle ważnych dla Polaków dyskusje podejmą eksperci z branży inwestycyjnej.

Trendy rozwoju i innowacje w branży TSL

Branża TSL ma za sobą lata pełne wyzwań. Lata związane z postępującą globalizacją czyli światowym przepływem towarów i usług, które doprowadziły do wzrostu popytu na usługi transportowe, spedycyjne i logistyczne. Podczas forum, eksperci zaprezentują nowe technologie, wpisujące się w idee zrównoważonego rozwoju. Temat urbanizacji procesów transportowych, czy pojawiające się przepisy prawne regulujące pracę przewoźników to czynniki, które znacząco wpłyną na logistykę.

Innowacyjne technologie i procesy przemysłowe

Debata związana z jednym z pięciu obszarów Krajowych Inteligentnych Specjalizacji. Tematyka poświęcona niezwykle ciekawym zagadnieniom związanym z horyzontalnym podejściem do innowacyjnych technologii i procesów przemysłowych. Projektowanie i optymalizacja procesów, robotyzacja, diagnostyka i monitorowanie, systemy sterowania, maszyny i urządzenia automatyzujące – w skrócie wszystko, co ma wpływ na efektywniejsze zarządzanie procesami w firmach. O tym i o wielu innych działaniach w obrębie ITiPP porozmawiamy na 8. Forum Inteligentnego Rozwoju.

Bezpieczeństwo i transformacja energetyczna w Polsce

Źródła energii, które są naturalne, bezpieczne dla środowiska i występujące lokalnie w niewyczerpalnych pokładach, to newralgiczny element niezależności energetycznej naszego kraju. Debata o suwerenności energetycznej Polski, związanej z jej transformacją, która zapewni nam bezpieczeństwo będzie jedną z wielu inspirujących dyskusji podczas Forum.

Zdrowe społeczeństwo – badania i rozwój

Prelekcje oraz dyskusje poświęcone między innymi tematyce badań i rozwoju produktów leczniczych, zaawansowanych technologii i terapii. Eksperci reprezentujący obszar nauk medycznych oraz branż medycznych zaprezentują innowacyjne rozwiązania wpływające na zdrowie społeczeństwa w różnych płaszczyznach.

Partnerstwo Polski i Ukrainy- osiągniecia i perspektywy

Kolejną dekadę współpracy polsko-ukraińskiej rozpoczynamy w momencie szczególnym i trudnym, w trakcie rozpoczętej przez Rosję okrutnej wojny. Ten panel tematyczny poświęcony wyjątkowo trudnej tematyce, wpływającej bezpośrednio na obywateli Ukrainy, a pośrednio na wszystkich Europejczyków.

Gospodarka o obiegu zamkniętym i jej rola w rozwoju innowacji w Polsce

Inspirujące prelekcje i dyskusja o nowym modelu gospodarki jakim jest GOZ, który opiera się na założeniu, że wartość produktów, materiałów i zasobów ma
być utrzymywana w gospodarce tak długo, jak to możliwe, by w efekcie ograniczyć wytwarzanie odpadów do minimum.

Jak prawo chroni innowacyjne rozwiązania?

Dlaczego własność intelektualna, pomimo swojego niematerialnego charakteru, ma ogromną wartość dla przedsiębiorstwa? Podczas debaty eksperci wyjaśnią istotę własności intelektualnej oraz wskażą i określą czym jest ona dla przedsiębiorcy/naukowca…czy wpływa ona na konkurencyjność i innowacyjność gospodarki? A może niesie za sobą inne korzyści? A jakie generuje zagrożenia?

Inteligentne marki przyszłości

Prezentacja inteligentnie rozwijających się marek, komunikujących się na zasadach partnerskich z klientem, odbiorcą swojego rozwiązania, partnerem biznesowym czy też mieszkańcem regionu działalności.

Kompetencje przyszłych innowatorów – inteligentny rozwój edukacji i nauki

Debata poświęcona zagadnieniom związanym z organizacją systemu edukacji, w taki sposób aby kształcić w nim kompetencje przyszłości – kompetencje proinnowacyjne. Eksperci przedstawią problematykę skupiającą się na rozwoju edukacji oraz potencjale polskiej nauki.

Rola samorządu w kreowaniu innowacyjności regionalnej

Przedstawiciele JST zaprezentują swoją wizję zarządzania innowacyjnym miastem oraz doświadczenia płynące z podejmowania działań innowacyjnych i infrastrukturalnych przedsięwzięć, wpływających na komfort życia lokalnych społeczności. Tematyka dyskusji włodarzy miast poświęcona będzie również prezentacji obszarów inwestycyjnych i efektywnej współpracy samorządów z biznesem.