Rzecz o Innowacjach to narzędzie promocji najbardziej przyszłościowych badań B+R i innowacyjnych projektów realizowanych w Polsce

Portal i sekcja w najbardziej opiniotwórczych polskich tytułach powstała, aby pokazywać badania w sposób wyważony, a jednocześnie dostępny dla wszystkich ludzi. Tym samym stała się dla społeczeństwa kopalnią wiedzy o innowacjach w Polsce.

Publikowane materiały mają za zadanie wyeksponować wagę celów realizowanych projektów w kontekście potrzeb społecznych. Mają wzbudzać zainteresowania środowiska gospodarczego, w tym potencjalnych inwestorów. Naszym zadaniem jest pokazywać osiągnięcia polskich innowatorów, a tym samym wzmacniać ich markę, która bardzo wpływa na konkurencyjność na rynku.

Czytelnicy sekcji Rzecz o Innowacjach to atrakcyjna grupa docelowa, w której znajdują się osoby o szerokich horyzontach intelektualnych i zawodowych. Jest to głównie kadra zarządzająca wyższego i średniego szczebla, naukowcy, innowatorzy oraz osoby obejmujące stanowiska w samorządach i urzędach państwowych. Chcesz wypromować swoje innowacyjne dokonania?

Zapraszamy do kontaktu!