Relacje nauki z biznesem jeszcze kiełkują

Na temat m.in. pracy przy projektach badawczych oraz ich potencjale aplikacyjnym Sebastian Wach z Rzecz o Innowacjach rozmawia z Doktor Martą Michalską-Domańską z Instytutu Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego.

Zainteresowania naukowe Doktor Michalskiej-Domańskiej są bardzo szerokie i obejmują inżynierię materiałową, katalizę, fotowoltaikę. Dostęp do zaawansowanej aparatury badawczej umożliwia jej prowadzenie współpracy naukowej w wielu obszarach. Jednocześnie cały czas jest otwarta na propozycje nowej współpracy z naukowcami z kraju i z zagranicy.

Była kierownikiem 8 projektów badawczych na łączną kwotę ponad 3,8 miliona złotych. Obecnie realizuje projekty LIDER (NCBiR, LIDER/50/0199/L-9/17/NCBR/2018) oraz OPUS (NCN, 2019/35/B/ST5/04215). Jest współautorem 43 artykułów naukowych w czasopismach z listy filadelfijskiej, 9 rozdziałów i 5 książek anglojęzycznych. Brała udział w ponad 40 międzynarodowych konferencjach naukowych, wśród których w 10 była zaproszona jako Kay Not lub Invited Speaker. Jest promotorem prac dyplomowych studentów studiów inżynierskich jak i magisterskich w WAT oraz TU Delft a także promotorem pomocniczym doktoranta. .

Zainteresowania Pani Doktor obejmują zagadnienia z dziedziny chemii, inżynierii materiałowe oraz fizyki ciała stałego. Dlaczego właśnie taki kierunek?

Jest to dla mnie naturalny kierunek rozwoju. Od dziecka interesowała mnie technika i nauka, a w dorosłym życiu te zainteresowania się pogłębiły. Szczęśliwie są to obszary podatne na innowacyjne rozwiązania, w których można jeszcze wiele dobrego zrobić. Jest to szczególnie ważne w czasie zbliżającego się kryzysu konwencjonalnych paliw kopalnianych a także przechodzeniu na zieloną energię.

Jak ważna jest dla Pani praca przy projektach badawczych?

Praca przy projektach badawczych jest dla mnie bardzo ważna, ponieważ daje wolność i niezależność – pozwala na realizowanie własnych pomysłów naukowych oraz zapewnia finansowe wsparcie dla zespołu badawczego. Dzięki projektom możliwy jest zarówno rozwój naukowy jak i gospodarczy, ponieważ projekty zawsze cechuje wysoki poziom innowacyjności, która w zależności od projektu – prędzej czy później – daje się przełożyć na potencjał aplikacyjny.

Jak można zdefiniować anodowe materiały fotoaktywne?

Anodowe materiały fotoaktywne są to nanomateriały wykazujące fotoaktywność, wytwarzane podczas elektrochemicznego utleniania określonych metali lub/i ich stopów. W trakcie procesu wytwarzania takich materiałów między katodą i metalem/stopem metali (anodą) zachodzi wymuszony przepływ prądu, który inicjuje wzrost nanostrukturalnego tlenku na powierzchni metalu .W moim projekcie OPUS (NCN) pracuję właśnie nad fotoaktywnymi nanomateriałami typu spinel, wytworzonymi na powierzchni stopu FeAl. Potencjał tego typu materiałów jest moim zdaniem bardzo duży, szczególnie w obszarze fotokatalizy.

Fotokataliza to fundament w przejściu na zieloną energię…

Fotokataliza służy wytwarzaniu energii z rozkładu związków organicznych z wykorzystaniem energii słonecznej. Co ważne, w wyniku procesów fotokatalitycznych nie powstają gazy cieplarniane i toksyczne odpady, a tym samym pozyskana energia nie wpływa negatywnie na środowisko. O naszą planetę trzeba dbać, jest to wspólny dom nas wszystkich.

Największe osiągnięcie Pani Doktor?

Mam wiele znaczących osiągnięć naukowych i mój wybór może wydać się zadziwiający, ale moim największym i najważniejszym osiągnięciem jest moja rodzina, szczęśliwy dom, małżonek i dzieci. To dzięki nim mam siłę i motywację aby poszukiwać nowych rozwiązań, wyznaczać nowe cele i sprawdzać możliwości realizacji nowych, nawet z pozoru szalonych, pomysłów. Mam nadzieję, że dzięki mojej pracy zmienię dla nich świat na lepszy.

Relacja nauki z biznesem to niezwykle trudne małżeństwo. Jak na przestrzeni lat zmieniła się ta relacja?

Zdecydowanie w tej relacji jest bardzo dużo do nadrobienia i naprawienia! W Polsce powiązanie nauki z biznesem niestety, praktycznie nie istnieje, podczas gdy np. w Holandii niemalże w każdym projekcie naukowym występuje partner z przemysłu. Biznes może bardzo dużo zyskać wchodząc w bliższe kontakty z nauką, ponieważ polscy naukowcy myślą bardzo innowacyjnie, a innowacje w biznesie to zysk. Mam wrażenie, że obecnie współpraca nauki z biznesem w Polsce kiełkuje, i mam nadzieję, że się rozrośnie.