Rejestracja Zapisz się na Forum Inteligentnego Rozwoju

Rejestracja na wydarzenie została zamknięta

Wypełnij formularz zgłoszeniowy

Forum Inteligentnego Rozwoju Unikalny kongres przyszłości

Regulamin forum

FORUM INTELIGENTNEGO ROZWOJU 2021

Forum jest realizowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego