Radio Opole objęło Patronatem Medialnym 8. Forum Inteligentnego Rozwoju Uniejów 2023

To jedyna publiczna rozgłośnia Śląska Opolskiego. Spełnia swą misję informacyjną, społeczną i kulturową na poziomie regionalnym (województwo) i lokalnym (miasta i wsie). Jest też najstarszą, bo istniejącą od 1952 roku, rozgłośnią w Opolskiem.

Radio Opole to obecnie jednoosobowa spółka akcyjna Skarbu Państwa, stąd w jej nazwie skrót S.A. Radio Opole S.A. działa na podstawie ustawy z dnia 29 grudnia 1992 roku o radiofonii i telewizji, a także na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych i Statutu Spółki. Wszystkie akcje spółki należą do Skarbu Państwa.