Przewrót Pokarmowy

 Przewrót Pokarmowy

Rozmowa z dr. hab. Małgorzatą Kujawską z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu na temat projektu ” Urolityna A jako metabolit elagotanin opotencjalnej aktywności neuroprotekcyjnej -poszukiwanie mechanizmów działaniaw modelu choroby Parkinsona”.

Jaki jest zatem główny cel w poszukiwaniu mechanizmów działania w modelu choroby Parkinsona?

– Głównym celem jest uzyskanie bezpiecznego czynnika, związku, który na wczesnych etapach neurodegeneracji może zapobiec zmianom prowadzącym do rozwoju choroby Parkinsona.

– Dieta ma ogromne znaczenie, to przez nią wpływamy na skład mikrobiomu jelitowego i jego profil metaboliczny. Niektóre związki mają korzystny wpływ na nasze zdrowie. Obecnie wiadomo, że liczba bakterii zasiedlających nasz organizm, których najwięcej jest w przewodzie pokarmowym, jest większa, niż liczba naszych własnych komórek. Mamy poczucie, że bakterie mają ogromny wpływ na nasz organizm, podkreśla dr. hab. Kujawska.

Ponadto we współpracy z zespołem Profesora Pierre-Louis Teissedre’a z Uniwersytetu z Bordeaux, po raz pierwszy została wykazana zdolność przechodzenia do mózgu metabolitu wytwarzanego przez bakterie jelitowe mogącego chronić przed chorobą Parkinsona.

Czy rewolucją byłoby powstrzymanie choroby Parkinsona na poziomie układu pokarmowego?

– Cel to nieinwazyjność i bezpieczeństwo, to byłoby największe osiągnięcie. W tej chwili trwają pracę nad rozwojem wczesnej diagnostyki choroby Parkinsona poprzez identyfikację patologicznego białka α-synukleiny w materiale biopsyjnym pobranym podczas kolonoskopii. Biorąc pod uwagę, że urolityna A powstaje w jelicie grubym oraz fakt, że choroba Parkinsona zaczyna się w jelitach chciałabym zagospodarować drugi obszar badawczy, tzn. dalej rozwijać projekt w kierunku zapobiegania choroby Parkinsona na poziomie przewodu pokarmowego. Na potrzeby tych badań opracowałam już model eksperymentalny, w którym wczesne zmiany indukuję na poziomie jelita.

Dziękujemy za rozmowę.

Sebastian Wach