Kolejne patronaty objęte

Kolejny miesiąc przygotowań do Forum Inteligentnego Rozwoju za nami. W Styczniu odbyło się spotkanie z przewodniczącą kapituły, na którym zostały omówione najważniejsze zagadnienia związane z nagrodami.

Aktualnie analizujemy nadesłane ankiety, przyglądamy się kandydaturom i nominacjom. W lutym zapadną pierwsze decyzje dotyczące laureatów nagród.

Organizacja 9. i 10. Forum Inteligentnego Rozwoju trwa nieprzerwanie. W ostatnich dniach nasze wydarzenie zostało objęte mecenatem instytucji oraz redakcji, z którymi pracujemy już po raz kolejny.

Przewidujemy, że w 2024 roku patronat nad wydarzeniem obejmie blisko 200 organizacji.

Przy tej okazji możesz zgłosić swoją działalność do 9. Edycji Nagród Forum.