Projekt GRASS-NEXT jako odpowiedź na wyzwania współczesnej logistyki miejskiej

Jednym z ważniejszych problemów współczesnych miast jest rosnąca dynamika zapotrzebowania na przewozy towarowe, w tym dostawy realizowane na ostatnim kilometrze np. w ramach handlu elektronicznego. Brak wiedzy na temat przepływów towarowych i marszrut pojazdów dostawczych stanowi istotne wyzwanie zarówno dla decydentów miejskich, jak i przedsiębiorstw przewozowych. W ostatnich latach zrealizowano wiele prac badawczych i projektów związanych z tymi zagadnieniami. W wielu z nich aktywny udział brali naukowcy Wydziału inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu Politechniki Morskiej w Szczecinie. 

Na przestrzeni ostatnich ponad 10 lat zespół badawczy pod kierunkiem dr. hab. Stanisława Iwana, prof. PM uczestniczył w realizacji międzynarodowych projektów badawczych, obejmujących te aspekty, finansowanych w ramach takich programów, jak Intelligent Energy-Europe, Polish-Norwegian Research Programme 2009-2014, Horizon 2020, Interreg South Baltic Programme, Electric Mobility Europe. Kontynuacją tych działań jest project GRASS-NEXT (GReen And SuStainable – kNowledge EXpanded freight Transport in cities), finansowany w ramach programu POLNOR 2019, którego realizacja zostanie zakończona w grudniu 2023 roku. 

Projekt GRASS-NEXT koncentruje się badaniu istniejących systemów logistyki miejskiej w kontekście wykorzystywania zasobów wiedzy oraz zaproponowaniu rozwiązań pozwalających na akwizycję danych w czasie rzeczywistym w odniesieniu do funkcjonowania systemu transportu towarowego, jak również jego oddziaływania na środowisko miejskie. W ramach podjętych prac dokonano analizy systemów akwizycji danych oraz ekstrakcji wiedzy na potrzeby zarządzania miejskim transportem towarowym. Obecnie trwają prace nad systemem identyfikacji obiektów oraz analizy marszrut pojazdów z wykorzystaniem technik wizyjnych i algorytmów analizy obrazu a także implementacją modeli emisji zanieczyszczeń transportowych w postaci interaktywnej aplikacji internetowej. Finalnym rezultatem będą zalecenia w zakresie wdrażania Planów Zrównoważonej Logistyki Miejskiej dla miast polskich i norweskich. 

Zapraszamy na 8. Forum Inteligentnego Rozwoju Uniejów 2023. www.irforum.pl