FIR 2023 Dołącz do grona prelegentów

Prelegenci Poznaj pierwszych prelegentów tegorocznej edycji Forum

Marcin Prokop

Dziennikarz

Arkadiusz Grądkowski

Prezes Izby, Ogólnopolska Izba Gospodarcza Wyrobów Medycznych POLMED

Marek Gozdera

Naczelnik w Wydziale Edukacji i Innowacyjności Departamentu Innowacyjności i Komunikacji, Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej

Piotr Kamiński

W-ce Prezes Zarządu ds. finansowych, Pracodawcy Rzeczpospolitej Polski

Dr inż. Zygmunt Krasiński

Prezes Izby, Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii IZTECH

Grzegorz Kubalski

Zastępca Dyrektora Biura, Związek Powiatów Polskich

Justyna Kralisz

Dyrektor, Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą

Konrad Nowakowski

Prezes Izby, Polska Izba Odzysku i Recyklingu Opakowań

Maciej Mysona

Dyrektor rozwoju biznesu - rynek miejski, Zespół Doradców Gospodarczych TOR Sp. z o.o.

Dr inż. Andrzej Gantner

W-ce Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny, Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców

Dr Damian Andrzejewski

Prezes Zarządu, Platinum Alfa Sp. z o.o.

Kazimierz Murzyn

Dyrektor Zarządzający, Klaster Life Science Kraków

Prof. dr hab. inż. Tomasz Wasilewski

Członek Zarządu Głównego, Polskie Towarzystwo Towaroznawcze

Joanna Kupka

Zastępca Dyrektora, Departament Innowacyjności i Komunikacji, Urząd Patentowy RP

Szymon Liszka

Prezes Zarządu, Fundacja Efektywnego Wykorzystywania Energii

Michał Dybowski

Dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju, Polska Federacja Szpitali

Dr Anna Białk-Wolf

Prezes Zarządu, Instytut Badań i Rozwoju Turystyki Medycznej

Robert Gromada

Prezes Zarządu, MediSensonic Sp. z o.o.

Dr hab. inż. Dominika Grygier, prof. uczelni

Prezes Zarządu, Orthoget sp. z o.o.

Mgr inż. Jakub Progorowicz

Dyrektor ds. R&D i Inwestycji, Comex Polska Sp. z o.o.

Dr Ewelina Depczyńska

Dyrektor ds. Badań i Rozwoju, Paged LabTech sp. z o.o.

Dr Konrad Ptasiński

Rzecznik patentowy, JWP Rzecznicy Patentowi Dorota Rzążewska Sp. k.

Dr inż. Tomasz Zieliński

Prezes Zarządu, Polska Izba Przemysłu Chemicznego

Daniel Beldzik

Kierownik Działu Badań i Rozwoju, Unilin Flooring Polska Sp. z o.o.

Dr inż. Barbara Groele

Sekretarz Generalny, Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków

Mgr Monika Pintal – Ślimak

Prezes Zarządu, Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych

Dariusz Staszewski

Prezes Zarządu, R3 Polska Sp. z o.o.

Jacek Rydzewski

Właściciel firmy, Grupa Techniczna CODI

Łukasz Grala

Mentor, Futurolog, CEO TIDK

Prof. dr hab. Maria Rembiałkowska

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Sławomir Lasota

Senior Innovation & Project Manager, DSR S.A.

Mariusz Budzisz

W-ce Prezes, E-Trust Medical

Tomasz Stypułkowski

Prezes Zarządu, Instytut Innowacji i Technologii, Politechnika Białostocka Sp. z o.o

Tomasz Szalas

Prezes Zarządu, Glopack

Jerzy Szymańczyk

Prezes, Stowarzyszenie Unia Uzdrowisk Polskich

Marcin Fidler

Dyrektor ds. produkcji autobusów elektrycznych, ARP E-Vehicles

Małgorzata Latuszek

Prezes zarządu, współzałożyciel, Taxxo Columb Technologies S.A.

Mgr inż. Bartosz Podziewski

Prezes zarządu, Specjalista ds. projektowania, wdrażania i utrzymywania systemów IT, Green Savings Scheme S.A.

Paweł Siwiński

Dyrektor ds. Rozwoju, Ultrapur Sp. z o.o.

Dr Bartosz Sobotka

Dyrektor ds. Rozwoju, Syntea S.A

Dr hab. inż. Magdalena Wdowin, prof. instytutu

Zastępca Dyrektora Instytutu ds. Naukowych, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią - Polska Akademia Nauk

Dr hab. Marzena Smol, prof. IGSMiE PAN

Kierownik Pracowni Surowców Biogenicznych, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk

Prof. dr hab. inż. Agnieszka Sobczak-Kupiec

Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki, Katedra Inżynierii Materiałowej

Prof. dr hab. Artur Błażejewski

Prorektor ds. badań naukowych Uniwersytetu Wrocławskieg

Prof. dr hab. Natalia Marek-Trzonkowska

Dyrektor International Centre for Cancer Vaccine Sciences, Uniwersytet Gdański

Prof. dr hab. Lidia Dzierzbicka-Głowacka

Kierownik Pracowni Modelowania Procesów Ekohydrodynamicznych, Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk

Dr hab. Agnieszka Ludwików, prof. UAM

Dyrektor, Szkoła Doktorska Nauk Przyrodniczych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dr Jacek Stańdo, prof. Politechniki Łódzkiej

Nauczyciel akademicki, kierownik i autor kilkunastu projektów finansowanych z Unii Europejskiej, Politechnika Łódzka

Dr hab. inż. Marek Warzecha, prof. PCz

Prorektor ds. rozwoju, Politechnika Częstochowska

lek. med. Daniel Kozyra

Specjalista Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu, Specjalista Rehabilitacji Medycznej

Dr hab. Katharina Boguslawski, prof. UMK

Instytut Fizyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Dr inż. Małgorzata Karbarz

Kolegium Nauk Przyrodniczych, Uniwersytet Rzeszowski

Ksenia Siadkowska

Naukowiec, Freelancer, Politechnika Lubelska

Dr Aleksandra Ziemińska-Stolarska

Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska, Politechnika Łódzka

Dr hab. inż. Marcin Korytkowski

prof. Politechniki Częstochowskiej

Dr Katarzyna Janczak

Kierownik ds. Jakości, Laboratorium Badawcze „Polimer”, Sieć Badawcza

Dr inż. Natalia Miler

Wydział Rolnictwa i Biotechnologii, Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Dr hab. inż. Dariusz Kulus prof. PBŚ

Wydział Rolnictwa i Biotechnologii, Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Mgr inż. Dagmara Słota

Katedra Inżynierii Materiałowej, Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki, Politechnika Krakowska

Dr inż. Robert Barski

Specjalista ds. badawczych, Centro-Gum S.C.

Prof. dr hab. inż. Krzysztof T. Wojciechowski

Kierownik, Laboratorium Badań Termoelektrycznych, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

dr hab. Łukasz Arendt, prof. UŁ

Fundacja Europe Direct Łódź

Dr inż. Artur Kasprzak

Adiunkt, Wydział Chemiczny, Katedra Chemii Organicznej, Politechnika Warszawska

Prelegenci Na poprzednich edycjach
gościliśmy między innymi:

Prof. Ada Yonath

Izraelska krystalograf, laureatka Nagrody Nobla

Prof. Hossam Haick

Izraelsko-arabski naukowiec i inżynier, pionier znany z wynalezienia Nano Sztucznego Nosa (NA-NOSE)

Prof. Marian Gorynia

Zastępca przewodniczącego Rady Doskonałości Naukowej Polski, ekonomista i były rektor UE w Poznaniu

Dr inż. Wojciech Kamieniecki

Dyrektor, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Marcin Prokop

Dziennikarz

Marian Lubieniecki

Prezes Zarządu General Electric Company Polska Sp. z o.o oraz Dyrektor Zarządzający GE Engineering Design Center

Marek Skała

Trener, Megalit

Prof. Jerzy Buzek

Poseł Parlamentu Europejskiego

Małgorzata Jarosińska-Jedynak

Sekretarz Stanu, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Dr Remigiusz Kopoczek

Dyrektor, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Dr inż. Jarosław Protasiewicz

Dyrektor, Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy

Dr Piotr Zakrzewski

Zastępca Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej

Dorota Rzążewska

Prezes, Polska Izba Rzeczników Patentowych

Prof. Jacek Semaniak

Prezes, Główny Urząd Miar

Katarzyna Wszoła

Dyrektorka ds. Innowacji, Veolia Energia Polska S.A.

Małgorzata Zielińska

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju w latach 2018-2019; Członek zarządu PKP S.A. w latach 2019-2020

Weź udział Zarejestruj się na Forum

Rejestracja bezpłatna

Udział bezpłatny
  • Wstęp na konferencje branżowe
  • Wstęp na power speeche

Rejestracja PREMIUM

2200 PLN + VAT
  • Wstęp na konferencje branżowe
  • Wstęp na power speeche
  • Wstęp na power speech Marcina Prokopa
  • 2-dniowy dostęp do strefy cateringowej
  • Wstęp na Galę Nagród FIR
  • Wstęp na Networking Night
  • Wstęp do Term Uniejów (2.5 h)

Forum Inteligentnego Rozwoju Unikalny kongres przyszłości