Polskie Nagrody Inteligentnego Rozwoju rozdane

 Polskie Nagrody Inteligentnego Rozwoju rozdane

Za nami 4. Forum Inteligentnego Rozwoju.  Na uroczystej Gali Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju zostały wręczone statuetki podmiotom, które w swej pracy wykazują się nieustannym ukierunkowaniem na przyszłość, dając podstawę do zrównoważonego rozwoju gospodarczego kraju. W tym roku nagrodę przyznawano w dziewięciu kategoriach: naukowiec przyszłości, innowacyjne technologie przyszłości, samorząd przyjazny mieszkańcowi i inwestorowi, samorządowiec przyjazny mieszkańcowi i inwestorowi, instytut przyszłości, dyrektor instytutu przyszłości, innowacje w edukacji, prezes wizjoner oraz rodzima uznana marka. Poniżej znajduje się pełna lina laureatów tegorocznej edycji:

Kategoria: NAUKOWIEC PRZYSZŁOŚCI

Dr hab. Izabela Nowak, prof nadzw. IITD PAN z Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk

Prof. dr hab. Monika Rakoczy – Trojanowska ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Katedry Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin

Dr Anna Wójcik z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Dr Iwona Adamska z Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego

Mgr inż. Krzysztof Wegner z Politechniki Poznańskiej

Dr hab. inż. Agnieszka Cydzik – Kwiatkowska z Wydziału Nauk o Środowisku z Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego

Dr Justyna Sulej z Wydziału Biologii i Biotechnologii z Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie

Dr hab. n. med. Aleksandra Anna Zasada, Prof. NIZP-PZH z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny

Mgr Rafał Panek z Wydziału Budownictwa i Architektury z Politechniki Lubelskiej

Dr inż. Szymon Szufa z Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska z Politechniki Łódzkiej

Mgr inż. Piotr Dukalski z Instytutu Napędów i Maszyn Elektrycznych Komel

Prof. dr hab. inż. Beata Kolesińska z Politechniki Łódzkiej

Dr inż. Maria Kurańska z Politechniki Krakowskiej

Dr hab. Lidia Błaszczyk z Instytutu Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk.

Prof. dr hab. inż. Sebastian Mróz z Politechniki Częstochowskiej

Dr hab. Grzegorz Zuzel z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej z Uniwersytetu Jagiellońskiego

Dr hab. Agnieszka Michota-Kamińska,  prof. nadzw. IChF PAN z Instytutu Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk

Dr n. biol. Katarzyna Donskow-Łysoniewska z Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii

Dr inż. Dominika Janiszewska z Instytutu Technologii Drewna

Prezes MNM Diagnostics Dr Paweł Zawadzki z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prof. dr hab. inż. Stanisław Adamczak  z Politechniki Świetokrzyskiej

Dr Aleksandra Zarzyńska – Nowak z Instytutu Ochrony Roślin z Państwowego Instytutu Badawczego.

Prof. dr hab. Artur Terzyk z Wydziału Chemii z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Mgr inż. Julia Radwan-Pragłowska z Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej z Politechniki Krakowskiej

Dr hab. Piotr Sankowski, prof. UW z Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki z Uniwersytetu Warszawskiego

Prof. dr hab. Mariusz P. Dąbrowski z Uniwersytetu Szczecińskiego

Dr hab. inż. Tomasz Tański, prof. PolŚl z Wydziału Mechaniczno – Technologicznego Politechniki Śląskiej

Dr hab. inż. Robert Cierniak z firmy STATREK Sp. z o.o.

Dr hab. inż. Magdalena Wdowin z Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN

Prof. dr hab. Zofia Lipkowska z Instytutu Chemii Organicznej PAN

Dr inż. Jadwiga Kamińska z Instytutu Odlewnictwa Sieci Badawczej Łukasiewcza

Dr Anita Ciesielska z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska z Uniwersytetu Łódzkiego

Dr hab. Jaonna Błaszczak, prof. Uwr z Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego

Mgr inż. Sylwia Siebielec z Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznastwa z Państwowego Instytutu Badawczego

Dr hab. n. med. Beata Pająk, prof. Nadzw. WIHE z Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii im. Gen. K. Kaczkowskiego

Dr hab. inż. Barbara Jachimska, prof. IKiFP PAN z Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN

Dr n. med. Wioletta Rozpędek oraz prof. zw. dr hab. n. med. Ireneusz Majsterek z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Dr Aleksandra Wrońska z Uniwersytetu Jagiellońskiego

Dr hab. Justyna Bień-Kalinowska, prof. nadzw. IP PAN z Instytutu Parazytologii im. Witolda Stefańskiego PAN

Dr inż. Katarzyna Znajdek z Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki z Politechniki Łódzkiej

Dr inż. Tomasz Brynk z Wydziału Inżynierii Materiałowej z Politechniki Warszawskiej

Dr Monika Gosecka z Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN

Dr Agnieszka Gajewicz-Skrętna z Wydziału Chemii z Uniwersytetu Gdańskiego

Dr hab. inż. Anna Janeczko z Instytutu Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego Polskiej Akademii Nauk

Dr inż. Ewelina Milińska z Instytutu Fizyki PAN

Dr Izabela Zając z Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki z Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

Prof. dr hab. Leszek Roszkowski z Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika PAN

Dr hab. inż. Przemysław Data z Politechniki Śląskiej

Dr  hab. Tomasz Goszczyński z Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk

Mgr Aleksandra Cybulska z Insytutu Parazytologii PAN

Dr hab. Anna Aksmann z Wydziału Biologii z Uniwersytetu Gdańskiego

Dr inż. Sebastian Kraszewski z Wydziału Podstawowych Problemów Techniki z Politechniki Wrocławskiej

Dr hab. Renata Szymańska, prof. AGH z Akademii Górniczo – Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie

Dr n. med. Łukasz Szafron z Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie z Centrum Onkologii

Dr hab. inż. Rafał Walczak, prof. PW z Wydziału Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki z Politechniki Wrocławskiej

Dr hab. Joanna Grzyb z Wydziału Biotechnologii z Uniwersytetu Wrocławskiego

Dr Tomasz Wróbel z Instytutu Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk

Prof. dr hab. Hanna Mazur-Marzec z Wydziału Oceanografii i Geografii z Uniwersytetu Gdańskiego

Dr n. med. Małgorzata Kalisz z Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego

Dr hab. n. farm. Krystyna Pieńkowska z Wydziału Farmaceutycznego z oddziałem Medycyny Laboratoryjnej z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Abramski z Politechniki Wrocławskiej

Prof. dr hab. inż. Jacek Mąkinia z Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska z Politechniki Gdańskiej

Dr inż. Katarzyna Adamska z Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk

Prof. dr hab. Detlef Hommel z Sieci Badawczej Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii

Dr hab. Katarzyna Młyniec, prof. UJ z Wydziału Farmaceutycznego z Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum

Dr hab. Ewa Zuba-Surma, prof. nadzw. UJ z Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii z Uniwersytetu Jagiellońskiego

Dr hab. Ewa Sikorska, prof. UEP z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Dr Barbara Jasiulis-Gołdyn z Wydziału Matematyki i Informatyki z Uniwersytetu Wrocławskiego

Mgr Paweł Mateusz Sega

Prof. dr hab. n med. Iwona Stelmach z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – Oddział Kliniczny Interny Dziecięcej i Alergologii

Dr Marcin Magierowski z Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

Dr n. med. Mateusz K. Hołda z Katedry Anatomii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie

Kategoria: INNOWACYJNE TECHNOLOGIE PRZYSZŁOŚCI

APA Sp. z o. o.

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

MEGMAR

EMT-Systems Sp. z o. o

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe WObit Elżbieta Ober, Katarzyna Ober-Degórska, Jacek Ober

F.B.I. TASBUD S.A

MM Systemy Sp. z o. o

Stensoft Usługi Informatyczne

Weles Acoustics Sp. z o. o.

InfiniteDATA Sp. z o. o

Aqmet Sp. z o. o. Sp. k.

PartGroup Piotr Gertych

Krakodlew S.A

MG4 Sp. z o. o.

Inovatica Bogumił Zięba

Elimen Group S.A.

Kategoria: SAMORZĄD PRZYJAZNY MIESZKAŃCOWI I INWESTOROWI

Gmina Międzychód

Gmina Miejska Lubaczów

Miasto Łomża

Kategoria: SAMORZĄDOWIEC PRZYJAZNY MIESZKAŃCOWI I INWESTOROWI

Krzysztof Wolny – Burmistrz Gminy Międzychód

Kategoria: DYREKTOR INSTYTUTU PRZYSZŁOŚCI

Dr Radosław Dziuba, Dyrektor, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych

Dr hab. Daniel Gryko, Dyrektor Instytutu Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk

Kategoria: INSTYTUT PRZYSZŁOŚCI

Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych

Kategoria: INNOWACJE PRZYSZŁOŚCI

Centrum Informatyczne Edukacji

Kategoria: PREZES WIZJONER

Artur Pollak – Prezes, APA Sp. z o. o

Kategoria: RODZIMA UZNANA MARKA

F.B.I TASBUD S.A.

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!