Polskie innowacje w dziedzinie automatycznego sterowania pojazdami szynowymi

 Polskie innowacje w dziedzinie automatycznego sterowania pojazdami szynowymi

Zapraszamy do wywiadu z przedstawicielami firmy Rail-Mil Computers Sp. z o.o. Sp.k. na temat projektu „System automatycznego prowadzenia pojazdów szynowych klasy CBTC, wykorzystujący unikalne połączenie dwukierunkowej bezprzewodowej transmisji danych oraz komponentów interoperacyjnego systemu kolejowego ETCS, zwiększający poziom wydajności i bezpieczeństwa w aglomeracyjnym transporcie szynowym”.

Jak można zdefiniować te systemy? Czym się charakteryzują?

– System rmCBTC® , opracowywany przez firmę  Rail-Mil Computers wraz z Wydziałem Transportu Politechniki Warszawskiej system automatycznego prowadzenia pojazdów szynowych jest systemem klasy CBTC, w systemach tej klasy w sterowaniu pojazdami wykorzystuje się ciągłą dwukierunkową transmisję danych w relacji tor-pojazd, mówi dr inż. Wawrzyniec Wychowański – Dyrektor ds. sprzedaży oprogramowania

System rmCBTC® jest pierwszym polskim systemem tej klasy, jego budowa pokazuje iż polska myśl techniczna, polscy inżynierowie oraz polscy przedstawiciele nauki i przemysłu – wspólnie – poprzez wdrażanie rozwiązań innowacyjnych stają się podmiotami konkurencyjnymi w obszarze tego typu rozwiązań na świecie, dodaje Bartłomiej Głuch – Dyrektor ds. projektów IT.

Celem jest zwiększenie poziomu wydajności i bezpieczeństwa?

– System rmCBTC® jest bezpośrednią odpowiedzią na istniejące potrzeby rynkowe z obszaru aglomeracyjnego transportu szynowego.

Prowadzenie pojazdów zgodnie z zasadą  ruchomego odstępu blokowego poprawia bezpieczeństwo i wydajność realizowanego procesu transportowego.

Jaki jest obszar wdrożenia?

– Systemy: metra, tramwajowe, SKM. Transport zakładowy, praca manewrowa…

Rezultaty projektu pozwalają na obniżenie energochłonności oraz kosztów utrzymania i eksploatacji systemu w ruchu.

– Te aspekty m.in. wskazujemy w projekcie jako innowacyjne. Wdrożenie systemu pozwala na zmniejszenie do absolutnego minimum ilości urządzeń infrastrukturalnych, co powoduje znaczne oszczędności. Dodatkowo pojazdy sterowane automatycznie poruszają się w sposób uwzględniający optymalizację zużycia energii w odniesieniu do pojedynczego pojazdu jak i całości systemu w ujęciu globalnym.

Wykorzystanie komponentów interoperacyjnego systemu ERTMS/ETCS w architekturze zwiększa efektywność rezultatów projektu i wskazuje kierunki jego dalszego rozwoju.

Dziękujemy za rozmowę.