Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju pod honorowym patronatem prezes Urzędu Patentowego RP!

 Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju pod honorowym patronatem prezes Urzędu Patentowego RP!

Z przyjemnością informujemy, iż Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju objęta została honorowym patronatem prezes Urzędu Patentowego RP, pani dr Alicji Adamczak:

„(..)Z dużym zainteresowaniem przyjęłam informację dotyczącą podjętej przez Państwa inicjatywy pod nazwą Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju. (…) uprzejmie informuję, że z przyjemnością obejmuję to cenne działanie honorowym patronatem prezesa Urzędu Patentowego RP. Składam również organizatorom najlepsze życzenia spełnienia ambitnych zamierzeń związanych z przygotowaniem tak znaczącego przedsięwzięcia. (…) Jestem przekonana, że przyznawanie Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju przyczyni się w istotnym stopniu do podniesienia świadomości wielu środowisk naukowych, biznesowych i samorządowych w obszarze inteligentnych specjalizacji oraz komercjalizacji dokonań naukowo – technicznych. Inicjatywa ta niewątpliwie służy podkreślaniu kluczowej roli nowatorskich rozwiązań w życiu gospodarczym i społecznym (..)”