Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju – nagrody główne i honorowe

 Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju – nagrody główne i honorowe

W tym roku po raz pierwszy zostały wręczone wyróżnienia honorowe Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju oraz nagrody główne w wybranych kategoriach. Uroczysta Gala Liderów Inteligentnego Rozwoju odbyła się 29 listopada i poprowadził ją znany dziennikarz i prezenter Marcin Prokop. Poniżej znajduje się lista Laureatów.

Nagrody główne:

Dr Agnieszka Gajewicz-Skrętna z  Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego  – w kategorii naukowiec przyszłości

za realizację projektu pt. „Opracowanie metod szacowania przekrojowego (read-across) wspierających proces oceny ryzyka chemicznego”.

Gmina Międzychód – w kategorii samorząd przyjazny mieszkańcowi i inwestorowi

za intensywny inteligentny i zrównoważony rozwój Gminy, oparty o skuteczne pozyskiwanie i mądre wspieranie inwestorów, poprawę życia mieszkańców poprzez ożywienie lokalnego rynku pracy, a także aktywną politykę prorodzinną

F.B.I TASBUD – w kategorii innowacyjne technologie przyszłości

za realizację projektu pt. „Budowa zakładu prefabrykacji”, którego celem jest wdrożenie przez firmę wyników prac B+R w postaci systemu zintegrowanego budownictwa energooszczędnego z prefabrykowanych żelbetonowych ścian nośnych.

Nagrody honorowe:

Wisła Kraków S.A.

w kategorii: innowacje społeczne

za akcję ratunkową jednego z najbardziej utytułowanych polskich Klubów, której podjęła się cała społeczność – Kibice, Zarząd i Pracownicy Wisły oraz Osoby, którym przyszłość 13-krotnego mistrza Polski nie była obojętna. Liderami akcji, dającymi silny bodziec do walki o pozostanie Białej Gwiazdy na mapie piłkarskiej Polski, zostali: Jakub Błaszczykowski, Jarosław Królewski, Tomasz Jażdzyński, a także Piotr Obidziński i Rafał Wisłocki. Ludzki wysiłek, zaangażowanie oraz ogromna wiara sprawiły, że trudna sytuacja została zażegnana, a dzięki akcji crowdfundingowej, będącej unikalnym i nowatorskim rozwiązaniem w branży sportowej, krakowski Klub wkroczył na tory inteligentnego rozwoju.

Małgorzata Zielińska – Członek Zarządu, PKP S.A.

w kategorii: inspirująca kobieta w organizacji wspierającej inteligentny rozwój

za wzorcowe wdrażanie funduszy unijnych na inwestycje infrastrukturalne oraz koordynację planu Junckera w Polsce jako podsekretarz w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju. Działania te bezpośrednio przekładają się na inteligentny rozwój, widoczny poprzez poprawę standardu życia społeczeństwa.

Marek Traczyk – Prezes, Warszawska Izba Gospodarcza i Stowarzyszenie Polskich Mediów

w kategorii: Promotor międzynarodowej innowacyjnej współpracy

za działania na rzecz wspierania wizerunku Mazowsza i Polski, jako nowoczesnego regionu i kraju, bardzo dobrze współpracującego z krajami europejskimi i azjatyckimi

Jadwiga Emilewicz – Minister Przedsiębiorczości i Technologii

w kategorii: zasługi dla wzrostu innowacyjności gospodarki

za podejmowane działania i decyzje bezpośrednio wspierające polskich innowatorów w zakresie prowadzonych przez nich badań i projektów rozwojowych, które przekładają się następnie na zrównoważony i inteligentny rozwój polskiej gospodarki.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

w kategorii: zasługi dla wzrostu efektywności edukacyjnej współpracy międzynarodowej

za organizację Kongresu Rozwoju Systemu Edukacji, włączenie Polski do konkursu EuroSkills i WorldSkills oraz aktywne działania zmierzające do wzrostu efektywności edukacyjnej współpracy międzynarodowej

Adam Rozwadowski – Założyciel Centrum Medycznego ENEL-MED.

w  kategorii: innowacje w medycynie

za innowacyjne podejście do usług medycznych, stworzenie największej sieci placówek medycznych w Polsce z polskim kapitałem oraz Fundacji Zdrowia Publicznego „Pro Bono”.

Stowarzyszenie Manko

w kategorii: innowacje społeczne

za stworzenie i wdrożenie „Ogólnopolskiej Karty Seniora”, pierwszej innowacyjnej karty wspierającej usługi i edukację osób 60+ oraz liczne inicjatywy związane ze wsparciem aktywizacji osób starszych w Polsce.

Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy

w kategorii:  zasługi dla rozwoju nauki

za 100 lat prowadzenia badań na rzecz nowoczesnej geologii i bezpieczeństwa państwa w zakresie gospodarki zasobami surowców mineralnych i wód podziemnych, w tym realizację aktualnych projektów – między innymi „Opracowanie zasad planowania, strategii wykorzystania oraz metod oceny i wykonywania map potencjału płytkiej geotermii w Europie Środkowej”, „Innowacyjne narzędzia wspierające ochronę wód na terenach rolniczych” i „System Osłony Przeciwosuwiskowej”

Wszystkim Laureatom nagród głównych i honorowych serdecznie gratulujemy!