Północna Izba Gospodarcza patronem honorowym 8. FIR Uniejów 2023!

#ForumInteligentnegoRozwoju
Północna Izba Gospodarcza w Szczecinie to niezależna organizacja powołana, by chronić i reprezentować interesy zrzeszonych w niej przedsiębiorców. Powstała w 1997 roku z inicjatywy 60 firm.

Od początku swojego istnienia utrzymuje stałe kontakty z ponad 150 organizacjami o podobnym profilu działalności, funkcjonującymi na terenie Polski i Europy.

Północna Izba Gospodarcza jest przede wszystkim, w tym szczególnym czasie, organizacją samorządu gospodarczego powołaną dla ochrony i reprezentowania interesów zrzeszonych w niej przedsiębiorców.Dynamiczny rozwój i stałe pozyskiwanie owych członków usytuowało Północną Izbę Gospodarczą w Szczecinie na pozycji największej izby gospodarczej w Polsce.Obecnie samorząd gospodarczy skupia blisko 1500 firm i systematycznie poszerza swój terytorialny zasięg działań.Oddziały zamiejscowe Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie znajdują się obecnie w 6 miejscowościach: Świnoujściu, Koszalinie, Wałczu, Choszcznie Myśliborzu i Dębnie.

Dziękuję za zaufanie!

Zapraszamy na 8. Forum Inteligentnego Rozwoju Uniejów 2023. www.irforum.pl