Politechnika Łódzka jest jedną z najlepszych uczelni technicznych w Polsce

Politechnika Łódzka jest jedną z najlepszych uczelni technicznych w Polsce. Posiada 75-letnią tradycję i doświadczenie w kształceniu inżynierów. Ponad 120-tysięczna liczba świetnie wykształconych absolwentów, to efekt pracy kilku pokoleń dobrze przygotowanej kadry: dydaktycznej, naukowo-technicznej oraz sprawnego zaplecza administracyjnego. PŁ jest prężnie działającą uczelnią techniczną o rozbudowanej strukturze, kształci ponad 13 tys. studentów i zatrudnia  2,7 tys. pracowników. W rankingu szkół wyższych 2020 magazynu edukacyjnego „Perspektywy” PŁ zajmuje czwarte miejsce wśród uczelni technicznych i ósme miejsce w wśród uczelni publicznych w Polsce. W ostatnim roku PŁ została sklasyfikowana w najbardziej prestiżowych rankingach międzynarodowych. Znalazła się w gronie 14 uczelni polskich sklasyfikowanych w międzynarodowym rankingu Times Higher Education World University Ranking 2020, wśród 15 polskich szkół wyższych sklasyfikowanych w QS World University Ranking 2020 oraz wśród 33 polskich uczelni uwzględnionych w rankingu US News Best Global Universities Ranking 2020.

Zespół Chemii i Inżynierii Peptydów i Białek Instytutu Chemii Organicznej (Wydział Chemiczny) PŁ prowadzi badania nad:

1) Aktywnymi biologicznie peptydami i ich wykorzystaniem w medycynie,

2) Materiałami peptydowymi i hybrydowymi opartymi o peptydy/białka.

3) Strukturą przestrzenną peptydów i ich podatnością na tworzenie stabilnych konformerów.

3) Peptydami ulegającymi samoorganizacji i agregacji do struktur amyloidowych, poszukiwaniami inhibitorów procesu agregacji białek.

4) Koniugatami nanocząstek z lekami, peptydami (cell pentrating peptide, targeting peptide) użytecznymi w diagnostyce prognostyce i terapii chorób nowotworowych.

5) Izolowaniem związków peptydowych/białkowych z biomasy (biomasa alg).

6) Projektowaniem i syntezą nowych związków biologicznie aktywnych.