Politechnika Białostocka – W trosce o równowagę

„Równowaga”, to słowo o wielu znaczeniach. Można je zastosować również do opisania problemu, jakim jest równowaga ciała człowieka. Podczas każdego kroku nasze ciało odchyla się od położenia równowagi a następnie do niego powraca. Jest to niezbędne dla możliwości przemieszczania się i wykonywanie codziennych zadań.

Dla zachowania równowagi potrzebne jest współdziałanie wielu struktur anatomicznych, od układu szkieletowo-mięśniowego po centralny układ nerwowy. Niepoprawna reakcja choćby jednego z tych elementów oznacza ryzyko upadku, prowadząc często do urazu lub nawet śmierci. Niestety, w miarę starzenia się organizmu zdolność do kontroli położenia naszego ciała ulega osłabieniu. Zaburzenia równowagi występują u 30% osób w wieku powyżej 65 lat a po 80-tym roku życia z problemem zmaga się połowa populacji. Przekłada się to na jakość życia, powodując upośledzenie społeczne oraz zaburzenia psychiczne i fizyczne.

Tym niekorzystnym zjawiskom chce przeciwdziałać grupa inżynierów z Politechniki Białostockiej, która we współpracy z zespołem lekarzy geriatrów, laryngologów i fizjoterapeutów realizuje projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, pt.: „Mechatroniczny aparat do wspomagania zachowania równowagi w trakcie lokomocji z funkcją rejestracji parametrów kinematycznych chodu”. Jego celem jest opracowanie urządzenia, które ma mieć formę kamizelki, pozwalającego na długotrwałe monitorowanie parametrów kinematycznych ciała człowieka w środowisku jego codziennego życia. Przy wykorzystaniu zestawu sensorów oraz algorytmów sztucznej inteligencji wykrywane będą zaburzenia równowagi a wbudowany aparat kompensacyjny będzie ułatwiał jej utrzymanie.

Stosowanie urządzenia pozwoli na zmniejszenie ryzyka upadku, będzie więc wspierać aktywizację społeczną oraz poprawę kondycji fizycznej osób starszych, przyczyniając się do poprawy jakości ich życia.

Więcej o Politechnice Białostockiej:

www.pb.edu.pl

Zapraszamy na 8. Forum Inteligentnego Rozwoju Uniejów 2023. www.irforum.pl